Bilskrot Tranås

Bilskrot Tranås

Bilskrot Tranås, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tranås om du vill skrota bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hos Trania metal kan du som företagare eller privatperson lämna järnskrot, metaller, blybatterier och även din skrotbil. Dom är auktoriserade bilskrotare vilket innebär att din bil tas om hand på ett riktigt sätt och reglerna i miljöbalken efterlevs.

Kontaktuppgifter: Trania Metal & Återvinning AB

Adress: Tenngatan 3

573 38 Tranås

​Tel: 0140-38 61 50

…………………………………………………………………………………………….

Bildemontering Tranås, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Tranås, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot. Vissa har självplock där man skruvar ner reservdelarna själv.

Bilskrot Tranås, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tranås om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
Bilskrot Tranås, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tranås om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Lagkrav för bildemontering  Tranås

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Tranås och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Tranås.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse för vår miljö

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Tranås. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

LÄS MER: Bilskrotar i Göteborg som säljer reservdelar

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Tranås, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: 10 tips när du skall skrota din bil
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Eksjö

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Tranås och skrota bilen