Bilskrot Västervik

Bilskrot Västervik

Bilskrot Västervik, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hos Begagnadebildelar ab tar dom hand om uttjänta bilar om du vill skrota bilen. Som kund skall du få mottagningsbevis och ett skrotintyg som bevis på att bilen har blivit avregistrerad.

Kontaktuppgifter: Begagnadebildelar ab

Adress: Målserumsvägen 41

593 41 Västervik

​Tel: 0490-182 89

…………………………………………………………………………………………….

Bildemontering Västervik, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Västervik, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Västervik, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil.
Bilskrot Västervik, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil. Bilskrotar med självplock demonterar man bort delarna själv.

Lagkrav för bildemontering  Västervik

Skrotupplag som sysslar bildemontering, bilskrot Västervik och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler för att skrota bilen är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Västervik.

LÄS MER: Hur skrotar man sin bil utan hjul

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Västervik. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Västervik, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Företag som köper defekta bilar
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Oskarshamn

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Västervik och nedskräpning/skrotbilar

One thought on “Bilskrot Västervik

Kommentarer inaktiverade.