Bilskrot Oskarshamn

Bilskrot Oskarshamn. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 2 st i Oskarshamn. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Oskarshamn

Skrotfrag i Oskarshamn, Tillfarten 6, 572 93 Oskarshamn,  Tel 0491-780330

Anlita alltid godkänd bilskrot i Oskarshamn

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Oskarshamn. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från
vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Oskarshamn som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Oskarshamn

Fler bilskrotar i Kalmar Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Oskarshamns kommun

Oskarshamn är en tätort och centralort i Oskarshamns kommunKalmar län, belägen vid Döderhultsviken i norra Kalmarsund. Källa Wikipedia.

Här finns information om vad man göra & uppleva i kommunen.