bilskrot med premie

bilskrot med premie

bilskrot med premie.  Riksdagen ställer sig bakom motion 2017/18:246 att utreda någon form av skrotningspremie. Syftet är enligt motionen att begränsa dumpning av uttjänta fordon i naturen eller på kommunal  mark och istället skrota bilen hos auktoriserade skrotföretag. I motiveringen står att antalet bilar som lämnas till bilskrotar har minskat kraftigt. Det anses även att producentansvaret fungerar otillfredsställande. Skrotningspremier och/eller ett ökat producentansvar bör utredas. Motionen refererar till andra länder och nämner bland annat att Motormännens Riksförbund vill ha en skrotningspremie på 10 000 kr. Medan Bil Sweden anser att 5 000 kr räcker. Ovanstående kan jämföras med Tysklands skrotningspremie som är lägst 1 500 euro och syftet med skrotningspremier tycks vara avsevärt reducerat avgasutsläpp. 

LÄS MER: Skrota bilen med hämtning gratis, är det möjligt

Kravet att få skrotningspremie är inköp av ny bil som inte varit registrerad på någon annan och att utsläppet får vara högst 120 gram/km. De negativa yttringarna är att många inte kan utnyttja skrotningspremien på grund av en ny bil  är för dyr. Så många väljer att köpa en bättre men begagnad bil, som varit registrerad på någon annan tidigare. Argumenten för eller emot blir många oberoende hur uppläggningen blir. Det finns bilskrot med premie som dom enskilda skrotarna betalar ut. Men en skrotningspremie har efterfrågats sedan den tidigare försvann 2007. 

bilskrot med premie.  Riksdagen ställer sig bakom motion 2017/18:246 att utreda någon form av skrotningspremie.
bilskrot med premie.  Riksdagen ställer sig bakom motion 2017/18:246 att utreda någon form av skrotningspremie.
LÄS MER: Bara auktoriserade bilskrotar kan avregistrera uttjänta bilar

Problemet är förmodligen att den inte främjar syftet med dumpade bilar. Ingen bekräftelse visar att den tyska föroreningsgraden till exempel minskat tack vare skrotningspremien. Vem som skall betala kostnaden blir en nöt att knäcka.  Idag har bilproducenterna med auktoriserade bilskrotar och fragmenteringsföretag kommit långt i utvecklingsarbetet med återvinning/återanvändning. Företagen genererar intäkter med strävan att öka produktionerna. Bilskrotning med bärgning och transport till en auktoriserad bilskrot är normalt gratis om givna förutsättningar från Naturvårdsverket gäller – max fem mil till auktoriserad bilskrot. Besväret med planering och dumpning kan ersättas av ett lagligt och enkelt telefonsamtal. Problemet tycks vara att nå allmänheten med information och troligtvis finns det brister i motionens nämnda producentansvar.

LÄS MER: Begagnade reservdelar på en Volvo skrot 

Det räcker inte att informera om att den auktoriserade bilskroten tar emot skrotbilen gratis. Information om kostnad för bärgning och transport bör också beaktas, så att bilägaren kan se att det finns ett billigare och lagligt sätt än dumpning. Ett antal av de dumpade bilarna är stulna eller med dolda ägare. Ett problem är att få dessa skrotbilar till en auktoriserad bilskrot med premie. Lagen om omhändertagande av annans ägodel måste luckras upp så att markägaren är skyddad av lagen för avhysning av en dumpad bil. Även den ökade exporten av i Sverige ansedda skrotbilar till framför allt Afrika bör granskas. Insättning av reella åtgärder ökar inga kostnader. Tvärtom ökar de intäkterna genom ökad volym återanvändning. Men att införa skrotningspremier. Bara dom inte ökar kostnaden för bilägaren, är ett positivt inslag om nu regeringen kommer att budgetera för densamma.

LÄS MER: Förbjud den olagliga exporten av skrotbilar

Anlita auktoriserad bilskrot. Skrotbilar hämtas. Hämtning av bil för skrotning. Hämta skrotbil. Skrota bilen gratis. Bilskrot Göteborg. Bilskrot Mölndal. Bilskrot Kungsbacka. Bilskrot Uddevalla. Bilskrot Lilla Edet. Skrota bil utan motor. Fullmakt skrota bil. Skrota utbränd bil. Skrota krockad bil.