Bilskrot Gislaved

Bilskrot Gislaved

Bilskrot Gislaved, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Gislaved om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hos Skrotfrag Gislaved kan du vara trygg. Dom är en av de största svenska aktörerna och hanterar själva hela kedjan. Från att ta hand om din skrotbil till sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material. Skrotfrag Gislaved betalar marknadsmässig ersättning för varje inlämnad komplett bil som skrotas hos oss. Saknas väsentliga reservdelar gör vi ett avdrag. Du behöver inte oroa dig för att en bil inlämnad till oss ska dyka upp igen eller att det skall komma några efterkrav. Möjligtvis finns självplock där man demonterar reservdelarna själv.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag Gislaved

Adress: Verkstadsgatan 1

332 35 Gislaved

​Tel: 0371-130 85

…………………………………………………………………………………………….

 

Bildemontering Gislaved, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Gislaved, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Gislaved, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Gislaved om du vill skrota din bil.
Bilskrot Gislaved, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Gislaved om du vill skrota din bil och köpa beg. delar till bilen.

Lagkrav för bildemontering  Gislaved

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Gislaved och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Gislaved.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Gislaved. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Gislaved, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Hur skrotar man en utbränd bil
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Värnamo

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Gislaved och skrota bilen