Bilskrot Värnamo

Bilskrot Värnamo

Bilskrot Värnamo, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Värnamo om du vill skrota din bil eller köpa begagnade bildelar.

Hos K M Bildemontering kan du skrota bilen kostnadsfritt. Dom tar hand om den på ett miljövänligt sätt.  Beroende på fordonets märke och skick kan eventuell ersättning förekomma. Dom kan även ombesörja hämtning av ditt skrotbil, mot en viss avgift.

Kontaktuppgifter: K M Bildemontering

Adress: Runemovägen 1

331 34 Värnamo

​Tel: 0370-471 65

…………………………………………………………………………………………….

Från den 1 juni 2007 togs den så kallade skrotpremien bort och alla bilar omfattas av producentansvaret. Det innebär att du kan lämna din bil kostnadsfritt till Ericssons Bildemontering AB .  Här kan du skrota bilen utan skrotningsavgift. För närvarande betalar Ericssons Bildemontering AB heller inte någon generell ersättning för en skrotbil.

Kontaktuppgifter: Ericssons Bildemontering AB

Adress: Skårekullsvägen 2

331 95 Värnamo

​Tel: 0370-281 00

 

Bildemontering Värnamo, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Värnamo, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot. Vissa bilskrotar har självplock.

Bilskrot Värnamo, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Värnamo om du vill skrota din bil.
Bilskrot Värnamo, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Värnamo om du vill skrota din bil.

Lagkrav för bildemontering  Värnamo

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Värnamo och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Värnamo. På bilskroten plockas bilen ner och säljs som reservdelar.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Värnamo. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Värnamo, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byta bil
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Växjö

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Värnamo och skrota bilen