Månadsarkiv: oktober 2018

Däck regler

Däck regler

Däck regler.  Enligt Transportstyrelsens däckkrav indelas efter fordon och årstider. Vid vinterväglag mellan 1 dec. till 31 mars skall fordonen utrustas med vinterdäck. Vinterdäck får användas mellan 1 okt. till 15 april, då även dubbdäck får användas. Ett fordon med max totalvikt på 3,5 ton klassas som lätt. För ett sådant gäller ett minsta däckdjup av minst 1,6 mm på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Alla axlar skall vara likvärda utrustade. Släpvagn som dras skall ha motsvarande dragbils däcksutrustning. Att beakta är att däckets friktion mot vägbanan avtar när mönsterdjupet understiger 3 mm.

LÄS MER: Tänka på inför besiktning av bilen

Ett fordon med över 3,5 tons totalvikt, klassas som tungt, och för sådana gäller följande. PÅ sommarväglag gäller samma däck regler och krav som på lätta fordon, minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. På vinterväglag skall tunga fordons minsta mönsterdjup på drivaxlarna vara minst 5,0 mm. Inga krav på vinterdäck ställs på framaxlar. Är fordonet framhjulsdrivet krävs däremot att bakaxlarna utrustas med motsvarande vinterhjul. Inga vinterkrav ställs på tillkopplat släp.

LÄS MER: När är det smartast att byta bil

En skärpt trafikförordning (1998:1276) är under framtagning av regeringen. Från 1 december 2019 skall ett tillägg göras på tunga fordon. Samtliga axlar skall vara utrustade med vinterdäck. Detta gäller även för släpfordon som är kopplade till dragbilen. Alla däck regler och krav skall naturligtvis även gälla för utländska fordon. För vad man säger:” Ett schysst konkurrens- och trafiksäkert läge skall gälla för alla”. Det är lovvärda ord. Men konsekvenserna blir något annat med en kronisk brist av bevakning. Och tyvärr är det mest troligt att de svenska åkarna kommer att drabbas värst.

Däck regler.  Enligt Transportstyrelsens däckkrav indelas efter fordon och årstider. Vid vinterväglag mellan 1 dec. till 31 mars skall fordonen utrustas med vinterdäck. 
Däck regler.  Enligt Transportstyrelsens däckkrav indelas efter fordon och årstider. Vid vinterväglag mellan 1 dec. till 31 mars skall fordonen utrustas med vinterdäck. 
LÄS MER: Bästa tipsen om bilen skall skrotas

Att skrota däcken och lämna in dem till bilskrotning för materialåtervinning är naturligtvis viktigt. Den låga eller obefintliga däckfriktionen mot fuktigt underlag är ju orsaken till många olyckor. En annan omdiskuterad olyckssituation är den så kallade fällknivs-effekten. Dragbilar, med extrem kort hjulbas, råkar ofta ut för detta. Därför dryftas förbud för sådana ekipage på vinterväglag. Men tillsättande av nya lagar och förordningar kräver också ökad tillsyn och bevakning på våra vägar. Att kontrollera däck regler och att utföra åtgärder är bristfälliga eller helt obefintliga. Mindre ord och mera handlingar har länge efterfrågats. För att nå likvärdig konkurrenssituation, men tyvärr utan synligt resultat.

LÄS MER: Fixa alla små fel innan man säljer bilen

Bilskrot Vimmerby

Bilskrot Vimmerby

Bilskrot Vimmerby, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Vimmerby om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

När ni lämnar er bil för skrotning hos Vimmerby bildemontering så ser dom till att den blir skrotad och avregistrerad i bilregistret. Dom ombesörjer också att bilen tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Som kund skall du få mottagningsbevis och ett skrotintyg som bevis på att bilen har blivit avregistrerad.

Kontaktuppgifter: Vimmerby bildemontering

Adress: Källenäs 110

590 80 Södra Vi

​Tel: 0492-200 28

…………………………………………………………………………………………….

Hos Rumskulla Skrot kan du skrota bilen eller köpa begagnade reservdelar. Dom har även självplock där man kan skruva ner delarna själv och på så vis köpa dom billigare. Har man skrot, Rumskulla Skrot hämtar både lantbruksskrot och industriskrot.

Kontaktuppgifter: Rumskulla Skrot

Adress: Övrakulla 106

598 92 Vimmerby

​Tel: 0496 – 401 01

 

Bildemontering Vimmerby, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Vimmerby, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Vimmerby, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
Bilskrot Vimmerby, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Lagkrav för bildemontering  Vimmerby

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Vimmerby och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Vimmerby.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse för vår miljö

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Vimmerby. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Vimmerby, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Företag som köper defekta bilar
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Västervik

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Vimmerby och skrota bilen

 

inför bilbesiktning

Inför bilbesiktning

Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud. Ägaren får inte köra hem bilen. Det finns åtgärder som ägaren kan göra före en besiktning. De flesta anmärkningar upptäckes okulärt vid besiktningen. Dessa kan upptäckas genom personlig kontroll av bilen. Många märkesverkstäder erbjuder gratis kontroll med prisuppgift för reparation av funna brister. Det finns även verkstäder som utför en sådan tjänst till en rimlig kostnad.

LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byta bil

För den ägare som själv kontrollerar sin bil inför bilbesiktning finns vissa tips att ge. De tre mest frekventa anmärkningar som bilbesiktningen kräver efterkontroll är för det mesta mycket enkelt att åtgärda. Positionsljus eller halvljus fungerar inte. Kolla alla lampor före besiktningen och byt de som inte fungerar. Parkeringsbromsen fungerar dåligt. Många gånger räcker en enkel åtdragning av justeringsskruv. Spricka i vindrutan. Byt för att slippa efterkontroll.  Observera att förra årets klass ett-anmärkning måste vara åtgärdad. Om inte förvandlas den till en två med krav på efterkontroll.

Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud.
Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud.
LÄS MER: Är elbilen det bästa för miljön, eller?

Andra frekventa brister är för svag färdbroms, glapp i spindelled och styrled samt för höga utsläppsvärden. Enligt statistik från bilbesiktningen är 38 % av bilar över 14 år behäftade med klass två-anmärkningar. Detta bör man tänka på inför bilbesiktningSäkerhetsfel, som orsakar direkt körförbud, drabbar i första hand bilar i denna kategori. Bristerna upptäcks i broms- och styr-systemen, även för höga utsläppsvärden kan orsaka en klass tre-anmärkning. Kostnaderna för dessa reparationer överstiger oftast bilvärdet. Sådan bil bör klassas som skrotbil och bärgas till närmaste bilskrot. Enkla kontroller , framför allt av de tre mest frekventa anmärkningarna, kan spara både tid och pengar till ägarna. De japanska bilarna skapar minst problem för sina ägare. Kanske är dessa personer mer observanta och justerar småfel inför bilbesiktning. Detta tycks vara de mest frekventa felan på modernare bilar. 

LÄS MER: Återgärda bilen fel innan du säljer 

Bilskrotens historia

Bilskrotens historia

Bilskrotens historia. Idag beräknas över en miljon bilar vara avställda, och därmed inte vara i bruk. En stor del av dessa har försvunnit ur landet genom illegal utförsel. Men det indikerar att dagens system för skrotning inte fungerar tillfredsställande. Dumpning av en skrotbil på otillåten plats har alltid funnits som alternativ. Trots olika åtgärder återstår problemet. Det har alltid funnits möjlighet att lämna in sin skrotbil på olika ställen i landet. Från början tog små verkstäder emot bilar för att plocka brukbara delar till sin verksamhet. Detta växte till försäljning av begagnade delar till olika bilägare.

LÄS MER: Dom bästa tipsen när ni skrotar bilen

Handeln utvecklades till skapandet av bilskrotningsföretag, som helt inriktades på demontering och försäljning av begagnade bildelar. På vissa ställen lämnades fler bilar in än behovet av reservdelar. Detta innebar att det bildades stora uppställningsplatser med skrotbilar. Två sådana exempel med bilskrotens historia är Båstnäs bilkyrkogård i Töcksfors, samt bilkyrkogården i RydBåda har trots miljöbalkens krav på skrotbilar överlevt. De är i dag traktens största turistattraktion, som lockar tusentals besökare. De många gånger oorganiserade skrotarna skapade miljöproblem på många ställen. Det föranledde regeringen att ålägga större ansvar på bilproducenterna. Dessa skapade en krets av auktoriserade bilskrotar, som måste ta emot skrotbilar gratis. Och detta gäller även idag.

LÄS MER: Skrota utländska bilar i Sverige

Bilproducenterna fick även krav att skrotbilarna skulle återvinnas för återanvändning i tillverkningsindustrin. Idag kan fragmenteringsföretag återvinna 95 % av bilens vikt. Detta bidrar till att en bilägare normalt kan frakta och skrota sin bil gratisEn ny utredning i USA visar att metaller som guld, kobolt och litium ökar i bilens konstruktion. Cirka 20 ton guld går årligen till spillo. Att återvinna dessa material skulle betyda en mycket dyr återvinningsprocess. Därför finns inte ännu något lagkrav för en sådan. Enligt utredningen är det ofrånkomligt att ett krav kommer i framtiden. Som exempel uppges elektroniktillverkarnas resultat efter ställda krav. 

Bilskrotens historia. Idag beräknas över en miljon bilar vara avställda, och därmed inte vara i bruk. En stor del av dessa har försvunnit ur landet genom illegal utförsel. Men det indikerar att dagens system för skrotning inte fungerar tillfredsställande.
Bilskrotens historia. Idag beräknas över en miljon bilar vara avställda, och därmed inte vara i bruk. En stor del av dessa har försvunnit ur landet genom illegal utförsel. Men det indikerar att dagens system för skrotning inte fungerar tillfredsställande.

Efter bilskrotningens utveckling behövs de uttjänta bilarna mer än tidigare. Inte som objekt för begagnade delar utom till materialåtervinning. De över en miljon avställda bilarna förbryllar. Det lämnas in allt mindre bilar till skrot. Allt pekar på att bilskrotningen fått konkurrens. Den illegala utförseln till exempel Afrika har ökat kraftigt under de tio senaste åren. Ingen vet hur stor del denna verksamhet som påverkar situationen, men den ofattbara statistiken från Transportstyrelsen kan ingen trolla bort.

LÄS MER: Defekta bilar repareras före försäljning

Hur mycket får man när man skrotar bilen. Bilskrotens historia. Skrota bilen. Skrotbilar hämtas gratis. Bortforsling av bil.

10 tips när du skrotar bilen

10 tips när du skrotar bilen

10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse. Typexempel är sanering efter läckage av miljöfarliga ämnen vid längre uppställning av bilen. Samt betalningskrav för bärgning. För att undvika sådana problem rekommenderas alltid ägaren att lämna in bilen för skrotning innan miljöproblem uppstår.

I processen, från skrotningsbeslut till fragmentering, kan mycket oförutsett hända. PÅ grund av brister på kontroll och övervakning tjänar många stora oskattade belopp under vägen till skrotning. 10 tips när du skrotar bilen eller råd för skrotning lämnas till ägare av skrotbilar. Av dessa finns lagar och förordningar som måste beaktas, samt följande av Länsstyrelsens förordningar för hindrande av olaglig verksamhet.

1. Tillse att rätt registreringsbevis finns

För avregistrering hos Transportstyrelsen krävs det senaste registreringsbeviset (del 2 gult)

Behövs nytt registreringsbevis, klicka här för att beställa nytt registreringsbevis hos transportstyrelsen.

2. Ordna så att underteckning kan göras

Ägaren skall legitimera sig och underteckna dokument vid lämning. En fullmakt från ägaren måste finnas om någon annan lämnar in skrotbilen. 

Behövs fullmakt, klicka här för att ladda ner fullmakt.

3. Tänk på trafiklagar vid körning

Om ägaren själv tänker lämna bilen direkt till ett skrotföretag måste han tänka på följande. Det gäller körförbud om bilen är avställd. Inte heller får en avställd bil bogseras på allmän väg. Eventuella böter bör ställas mot gratis transport. 10 tips när du skrotar bilen.

4. Följ miljöbalkens föreskrifter

På Google finns de alternativen för bärgning och transport.  Refererande till miljöbalken har ägaren alltid ansvar för sin bil. Han eller hon blir betalningsskyldig för händelser som kan kräva sanering på väg till skroten. 10 tips när du skrotar bilen

5. Beakta Länsstyrelsens krav på säkerhet

Ett enda undantag finns från ovanstående regel. Bärgningsföretag, som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera miljöfarligt avfall, måste ha en speciell transportförsäkring. Genom denna försäkring garanteras ägaren från alla överraskande kostnader. Ett företag med detta speciella tillstånd visar alltid detta i sina annonser . Med ett klick kan tillståndet kontrolleras av en kund.

10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
6. Gör riskbedömning vid planering

Om ägaren mot förmodan är intresserad av en inte godkänd transportör av Länsstyrelsen finns risk att bilen kommer att hanteras på ett brottsligt sätt. Det är lätt att förfalska ägarbyte för att efter uppjustering sälja bilen vidare i trafik. Viss organiserad brottslighet är specialiserad på illegal utförsel. Det finns många oseriösa aktörer som vill profitera skattefritt.

7. Lämna inte bilen till en oseriös aktör

Vid förfrågan om hämtning kan ägaren bli lurad genom systematiskt felaktiga prisuppgifter. Före beställning av hämtning uppger hämtaren ett lockpris. Men förklarar vid hämtningen, att skrotbilen inte har något värde, så någon betalning kan inte ges. En nogräknad ägare lämnar inte sin bil vid ett sådant förfarande.

8. Gör en sista utvärdering om lämplig hämtare

Ägare av skrotbilar uppmanas att läsa receptioner och inlägg rörande olika företag. Personer som blivit lurade eller bedragna brukar göra sig hörda på detta sätt. I utbudet av hämtare av skrotbilar finns bara någon enstaka som har tillstånd från Länsstyrelsen. I Göteborg tycks det endast finnas ett företag som har ett sådant tillstånd, och som specialiserar sig på hämtning av skrotbilar.

9. Observera vikten av skrotningsintyg

Ägaren signerar överlåtelsehandling vid lämnandet av skrotbilen samt erhåller mottagningsbevis och skrotningsintyg. Detta förpliktar avregistrering.

10. Kontrollera vid behov

10 tips när du skrotar bilen. Skrotningsföretaget ansvarar för att bilen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. Ägaren kan enkelt få detta verifierat genom ett telefonsamtal till Transportstyrelsens kundtjänst för fordon tel. nr. 0771-141516 eller på deras hemsida under fliken fordonsuppgifter.

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.
Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar. 10 tips när du skrotar bilen.

Bilskrot Västervik

Bilskrot Västervik

Bilskrot Västervik, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hos Begagnadebildelar ab tar dom hand om uttjänta bilar om du vill skrota bilen. Som kund skall du få mottagningsbevis och ett skrotintyg som bevis på att bilen har blivit avregistrerad.

Kontaktuppgifter: Begagnadebildelar ab

Adress: Målserumsvägen 41

593 41 Västervik

​Tel: 0490-182 89

…………………………………………………………………………………………….

 

Bildemontering Västervik, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Västervik, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Västervik, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil.
Bilskrot Västervik, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Västervik om du vill skrota din bil.

Lagkrav för bildemontering  Västervik

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Västervik och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Västervik.

LÄS MER: Hur skrotar man sin bil utan hjul

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Västervik. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Västervik, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Företag som köper defekta bilar
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Oskarshamn

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Västervik och skrota bilen

Bilskrot med återvinning

Bilskrot med återvinning

Bilskrot med återvinning.  Så länge bilen har funnits har man försökt att återanvända så mycket som möjligt vid skrotning av densamma. Resultatet blev dåligt och skrotbilarna framstår mer som verkliga miljöbovar. Lagstiftningar om bilskrotning upprätthölls både under år 1975 1998. Ingen gjorde någon synlig positiv verkan för att förhindra den ökade miljöförstöringen med bland annat dumpning av skrotbilar i naturen. 

LÄS MER: Få hämtning av uttjänt bil gratis

År 2000 kom dock EU-direktiv (2000/53/EG) med förordning om en mer strukturerad återanvändning av uttjänta fordon med max totalvikt av 3,5 ton. Tonvikten är lagd på att förebygga miljöskadligt avfall från uttjänta fordon. Efter remissförfarande konsoliderades direktivet senast 2016-06-08. Första resultatet i Sverige blev fastställande av förordningen om producentansvar. (SFS 2007:185)

LÄS MER: Lämna alltid bilen till en auktoriserad aktör

Producenter är tillverkare och importörer och medlemsföretagen omfattar 99 % av den totala nybilsförsäljningen. Den svenska organisationen är BIL Sweden och sanktioneras av Naturvårdsverket. Huvudsyftet med denna organisation är tillhandahållande av system för mottagning av uttjänta fordon till auktoriserade bilskrotare samt att klargöra återvinningsmålen. För år 2015 gällde kravet på 95 % på bilskrot med återvinning och som också nåddes.

Bilskrot med återvinning.  Så länge bilen har funnits har man försökt att återanvända så mycket som möjligt vid skrotning av densamma
Bilskrot med återvinning. Så länge bilen har funnits har man försökt att återanvända så mycket som möjligt vid skrotning av densamma

I samband med producentansvaret utkom Miljö och energidepartementet med Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) Denna förordning gäller för auktoriserade bilskrotare. Tillståndet utfärdas av Länsstyrelsen som även återkallar det om inte de preciserade kraven i förordningen följes. Tillstånd av transporter av inte sanerade skrotbilar, som klassas som miljöfarligt avfall, utfärdas också av Länsstyrelsen. Tillståndet skall finnas tillgängligt vid biltransporten. Krav ställs på specifik transportförsäkring och utbildad personal.

LÄS MER: Sälja defekt bil till skrot

De auktoriserade bilskrotningsföretagen samarbetar med producenterna i återvinningsprocessen. Det naturliga förloppet är att dessa bilskrotare sanerar och pressar bilarna enligt kraven och skickar sedan de hoppressade bilarna till ett fragmenteringsföretag. Även dessa företag samarbetar med producenterna i första hand mot målet av återanvändning. Det nådda målet 95 % går nu mot 100 % återvinning.

Vidare ansvarar dessa auktoriserade skrotare för att fordonet blir avregistrerat hos Transportstyrelsen på ett korrekt sätt.  Därmed stoppas möjligheten att återanvända bilen i trafik. Genom lagstiftning, tillsyn och intensivt utvecklingsarbete har återvinningsprocessen kommit långt. Det betyder att bilskrot med återvinning generar pengar som kommer ägaren av skrotbilen till del. Idag betyder det att skrotningen med bärgning i dom flesta fall är gratis.

LÄS MER: Saknas registreringsbevis del 2 går inte bilen att skrotas

Mycket återstår att utveckla för att nå den miljöbesparing med uttjänta bilar som många hoppas på. Ett effektivt sätt att medverka i strävan är att ägaren av skrotbilen väljer att skrota bilen miljövänligt. Använda bilskrot med återvinning som är auktoriserade hos Länsstyrelsen.

Skrota din uttjänta bil

Skrota din uttjänta bil

Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren. Den klassiska återanvändningen av begagnade bildelar, som bilskrotningsföretagen huvudsakligen arbetade med är under en snabbgående strukturförvandling. Att sälja begagnade reservdelar i konkurrens med de allt mer ökande internetförsäljning, som många gånger erbjuder nya delar till ett lägre pris. Detta kommer att tvinga många bilskrotare att antingen lägga ned sin verksamhet eller att helt lägga om produktionen. Och med dagens hårda myndighets krav genom Bilskrotningsförordningen kommer nyetablering inom området att hindra många aktörer under projekteringen av en nyanläggning. Att återvinning av uttjänta fordon utvecklas till återvinning av material i stället för begagnade komponenter beror på många faktorer.

LÄS MER: Skrota bilen med hämtning gratis

Den1 juli 2007 infördes bilproducenternas ansvar enligt EU-regler. Denna förordning beskriver i första hand producenternas mottagningsansvar för att skrota din uttjänta bil med max totalvikt av 3,5 ton.  År 2012 utgick ett förtydligande från Bilproducenterna till Sveriges kommuner, där kraven på kommunerna fastställdes. Även grunden till den i dag gällande bilskrotningsförordningen fastställdes i bilaga till dokumentet. Tidigare hade myndigheterna fastställt ett återvinningskrav till år 2015. 85 % av bilens totala materialinnehåll skulle återvinnas eller återanvändas. Bilproducenterna som består av tillverkare, importörer, försäljare. Auktoriserade bilskrotare har gemensamt utvecklat återvinningsprocessen framgångsrikt. År 2015 nådde man 84 % materialåtervinning vilket var detsamma som 96 % av fordonets vikt.

Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren.
Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren.
LÄS MER: Hämtning av bil för skrotning

Detta första steg var troligtvis det enklaste steget eftersom den största delen var järnåtervinning när du skrota din uttjänta bil. Detta utföres av magnetiska rullar efter att fordonet hackats sönder av väldiga hammarkvarnar. Den förfinade processen av fragmentering har resulterat i att det nya kravet, 95 % av materialåtervinning, är nådd idag. För nå målet krävs en anläggning som kan sortera bl. a. koppar, aluminium, icke magnetiska metaller, gummi, plaster, textilier och grus. Det slutliga målet är naturligtvis 100 % återvinning/återanvändning. De 5 sista procenten, som kan betraktas som slaggprodukter. Föremål för analys av olika tekniska faktorer som t.ex. att genom olika vätskors densitet sortera ut specifika ämnen. Även om ingen uttalat sig om tiden kommer målet med all säkerhet att nås. Ett stort utvecklingsarbete med att skrota din uttjänta bil återstår. Varje förbättring av fordonets kretsgång får nog räknas i tiondelar av en procent.

LÄS MER: Förbjud den olagliga exporten med skrotbilar

Hämtning av bil för skrotning gratis. Vad kostar det att skrotar en bil. Hur mycket får man när man skrotar bilen. Skrota bil utan papper. Avregistrera bil hos auktoriserad bilskrot. Skrotbilar hämtas. Skrot Göteborg.

Bilskrot Oskarshamn

Bilskrot Oskarshamn

Bilskrot Oskarshamn, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Oskarshamn om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hos Skrotfrag Oskarshamn kan du skrota en bil och känna dig trygg. Dom är en av de största svenska aktörerna och hanterar själva hela kedjan. Från att ta hand om din skrotbil till sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material. Skrotfrag Gislaved betalar marknadsmässig ersättning för varje inlämnad komplett bil som skrotas hos dom. Saknas väsentliga delar gör Skrotfrag Oskarhamn ett avdrag. Du behöver inte oroa dig för att en bil inlämnad till Skrotfrag Oskarhamn ska dyka upp igen eller att det skall komma några efterkrav.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag Oskarshamn

Adress: Tillfarten 6

572 93 Oskarshamn

​Tel: 0491-78 03 30

…………………………………………………………………………………………….

 

Bildemontering Oskarshamn, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Oskarshamn, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Oskarshamn, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Oskarshamn om du vill skrota din bil.
Bilskrot Oskarshamn, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Oskarshamn om du vill skrota din bil.

Lagkrav för bildemontering  Oskarshamn

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Oskarshamn och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Oskarshamn.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Oskarshamn. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Oskarshamn, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Hur skrotar man en utbränd bil
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Vetlanda

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Oskarshamn och skrota bilen

Bilskrot Vetlanda

Bilskrot Vetlanda

Bilskrot Vetlanda, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Vetlanda om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hos Höglandets Fordonsåtervinning AB kan du skrota bilen kostnadsfritt. Dom tar hand om den på ett miljövänligt sätt.  Beroende på fordonets märke och skick kan eventuell ersättning förekomma. Kontakta dom för att se om dom kan ombesörja hämtning av ditt skrotbil. Som kund skall man få mottagningsbevis samt ett skrotningsintyg som ett bevis på att bilen blir avregistrerad.

Kontaktuppgifter: Höglandets Fordonsåtervinning AB

Adress: Nässja Norra 37

574 37 Vetlanda

​Tel: 0383-122 22

…………………………………………………………………………………………….

 

Bildemontering Vetlanda, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Vetlanda, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Vetlanda, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Vetlanda om du vill skrota din bil.
Bilskrot Vetlanda, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Vetlanda om du vill skrota din bil.

Lagkrav för bildemontering  Vetlanda

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Vetlanda och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Vetlanda.

LÄS MER: Skrotning bil som ägs av dödsbo

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Vetlanda. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Vetlanda, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Bilskrotar och bildemonteringar i Gislaved
LÄS OCKSÅ: Information om skrotning av mopeder

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Vetlanda och skrota bilen