Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen

Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen

Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. En ny studie gjord av Chalmers visar ett behov av ökad återvinning av skrotbilar. Dyrbara och sällsynta metaller som guld, kobolt och litium går förlorade i samband med dagens skrotningar. Guldet har kvantifierats till 20 ton årligen. Metallerna återfinns vanligast i bilens elektroniska komponenter. Dessa metaller aktualiseras i tillverkning av el.-bilar, solceller. LED-belysning samt vindkraft.

Bilproducenterna har idag ett krav på 95 % återvinning, som också ernås. Några kvantifierade krav på sådan metall finns dock inte. Utredningen pekar på motsvarande krav för producenter för elektroniska produkter. Och eftersom man lyckats bra där bör det även fungera för bilproducenterna.

LÄS MER: Bästa tipsen när man skrotar en bil

Utredningen påvisar också på fördelen med en utveckling av en förfinad separationsmetod. Idag skulle den kräva stora utvecklings- och produktionskostnader. Men kommande metod skulle kunna användas vid avskiljning av giftiga ämnen, som kvicksilver, bly och kadmium. Små kvantiteter kommer att kunna utvinnas till höga kostnader. Det betyder att något kortsiktigt krav inte kommer att ställas. Men bilproducenterna har en möjlighet att beakta problemet i sitt kontinuerliga utvecklingsarbete.

Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. En ny studie gjord av Chalmers visar ett behov av ökad återvinning av skrotbilar. Dyrbara och sällsynta metaller som guld, kobolt och litium går förlorade i samband med dagens skrotningar.
Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. En ny studie gjord av Chalmers visar ett behov av ökad återvinning av skrotbilar. Dyrbara och sällsynta metaller som guld, kobolt och litium går förlorade i samband med dagens skrotningar.
LÄS MER: Uttjänta bilars negativa miljöpåverkan innan skrotning

Återvinningskravet på bilar var från början blygsamma. De har under åren skärps för att idag sättas till minst 95 % återvinning. Målet har nåtts med råge, så nu spänner man ytterligare bågen. Slutsatsen är att de efterlysta metallerna kommer att återvinnas i framtiden. Genom idogt utvecklingsarbete sker återanvändningen av reservdelar genom processen tillverkare, säljare, bilskrot och fragmentering, samtidigt ökar intäkterna för återvinningen. Detta har medfört att en skrotbilsägare kan skrota sin bil gratis. Och i vissa fall även få ersättning för den.

LÄS MER: Epa och A-traktorns nya krav

Miljöproblemen, som kopplas till inte sanerade skrotbilar i naturen, för tankarna till övergivna fritidsbåtar. I 10 000-tals ligger de i samma skick som en dumpade skrotbilar gör. Ägare till en fritidsbåt är underordnad miljöbalken på samma sätt som en bilägare. De är ansvariga för alla konsekvenser en inte sanerad båt kan orsaka ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. Men i motsats till skrotbilarna gör de inte inget väsen av sig trots att de är lämnade vind för våg.

LÄS MER: Att tänka på när man besiktar bilen

Epa & A-traktorns nya krav

Epa & A-traktorns nya krav

Epa & A-traktorns nya krav. Nya krav om besiktning betyder att en stor del måste skrotas eller lämnas in till en bilskrot. Uppskattningsvis finns cirka 20 000 sådana i trafik före beslutet. Från 20 maj 2018 skall dessa fordon kontrollbesiktas. Framtida besiktningar skall ske 24 mån. efter föregående godkända besiktning.

LÄS MER: Testa din bil före bilbesiktningen

Allaredan på 1940-talet utkom den första förordningen från regeringen. Traktorkungörelsen 1940:440 beskrev tillåten konstruktion och allmänna bestämmelser. Ändamålet var att bygga om fordon till arbetsmaskiner. Under 1950-talet tillkom kravet på registreringsplikt. Det visade sig att de ombyggda fordonen började användas för person- och godsbefordran. Så under 1970-talet ändrades reglerna. EPA-traktorn förbjöds och ersattes av A-traktorregler Grundkraven från 1940 kvarstod. Men den stora förändringen var ändra specifikationen för begreppet max hastighet av 30 km/tim. EPA-traktorns krav på max utväxling 10:1 ändrades.

LÄS MER: Bilproducenternas roll med uttjämta fordon

En ny konstruktion skulle säkerställa den övre godkända max-hastigheten, som fortfarande skulle vara 30 km/tim. + – 10 %  Volvo Duett var den mest populära bilen att bygga om. Utrustad med bärande ram och med  en högvarvig motor var bilens tekniska förutsättningar idealiska. Med kravet för utväxling 10:1 behövdes bara växlarna över tvåan spärras. Och övrig ombyggnad var enkel. Samtidigt var det lätt att hitta billiga reservdelar på olika bilskrotar. Men tack vara de högvarviga motorerna var det lätt att nå hastigheter upp mot 60 km/tim. Och ändock hölls lagkravet om utväxlingen 10:1. Många svåra olyckor hände vid dessa relativa höga hastigheter.

LÄS MER: Hur gör man för att skrota en bil

Dessa resulterade i de nya föreskrifterna i A-traktorreglerna. I folkmun kallas fortfarande de nya A-traktorerna för EPA-traktorer. Vissa nya krav, som LGF-skylt, har införts med placering bak på fordonet. Men de nya konstruktions-reglerna, för säkerställande av max-hastigheten, har inte medfört att de flesta fordonen framförs lagligt. Vid ett tillfälle uppmätte radarn en EPA-traktor som körde i 113 km/tim.Epa & A-traktorns nya krav.  Olyckorna har inte nämnvärt minskat. Många bilar har också många tekniska brister. Därför har Trafikstyrelsen infört de nya kraven om besiktningar av dessa fordon.

Epa & A-traktorns nya krav. Från 20 maj 2018 skall dessa fordon kontrollbesiktas. Framtida besiktningar skall ske 24 mån. efter föregående godkända besiktning.
Epa & A-traktorns nya krav. Från 20 maj 2018 skall dessa fordon kontrollbesiktas. Framtida besiktningar skall ske 24 mån. efter föregående godkända besiktning.
LÄS MER: Lämna förbrukad bil till skroten

Det nya besiktningskravet kommer, med all säkerhet, att tvinga många ägare till bilskrotning med sina fordon. Men regeringen har uppfattat behovet från ungdomar, som främst är bosatta på landsbygden. Så något slag av kompensation vill man ge dessa. Ett uppmuntrande besked kommer därför från regeringen. Man har godkänt och släppt en motion (2017/18:2319) där man vill modernisera för A- och EPA-traktorer. Förslaget är att höja max-hastigheten. Den bör justeras och likställas med gällande regler för EU-mopederKanske kan detta verka som plåster på såren.Epa & A-traktorns nya krav. 

LÄS MER: Är elbil miljösmart eller?

Lämna bil till skrot

Lämna bil till skrot

Att lämna bil till  skrot kan innebära kommande problem för ägaren. Var gränsen går för en uttjänt bil varierar många gånger på vem som är mottagare. Och dessa inkluderar allt från seriösa bilskrotar till den organiserade brottsligheten. Även om ägaren lämnar sin bil till en bilskrot är det en ingen garanti för att skrotning blir utförd. Efterfrågan av billiga bilar ökar kontinuerligt. Orsaken är naturligtvis att kundkretsen med sämre betalningsförmåga stadigt ökar. Detta har medfört att många aktörer har sökt sig till den lönsamma och många gånger skattefria” branschen.

LÄS MER: Hur hittar man seriöst företag som skrotar bilar

Det är ingen nyhet att förvandla skrotbilar till körbara fordon. Den illegala utförseln till i första hand Afrika har pågått länge. Här har brottsligheten funnit en nisch, som liknar  felparkerarnas uppläggning av målvakter. Och det verkar som om myndigheterna inte hunnit med i den här utvecklingen. Det finns olika sätt för aktörer att skaffa billiga bilar, för att sedan sälja med god avans. 

LÄS MER: Förbjud export av skrotbilar till länder som saknar miljölagar

Ett klassiskt sätt är köpare söker bilar. I annonserna uppges telefonnummer , eller en svarsmall, där en säljare kan beskriva sin bil för att få ett uppskattat pris. Det blir i regel ett pris som säljaren accepterar. Men vid hämtningen av bilen är värdet något helt annat. Beroende på en mängd av anmärkningar förklaras bilen vara likvärdig med en skrotbil. Och att det är bättre att lämna bil till skrot. Fast några hundralappar är man trots allt villig att betala. Den förbluffade säljaren godkänner i hastighet köpeskillingen.

Att lämna bil till  skrot kan innebära kommande problem för ägaren. Var gränsen går för en uttjänt bil varierar många gånger på vem som är mottagare.
Att lämna bil till  skrot kan innebära kommande problem för ägaren. Var gränsen går för en uttjänt bil varierar många gånger på vem som är mottagare.

Några dagar senare finner han att bilen utannonseras för upp mot 10 000-tals kronor. I vredesmod signaleras varningar, på alla sätt på nätet, för dessa aktörer. Men försäljningstricket har alltid, kommer alltid att fungera oavsett vilka åtgärder en lurad säljare än gör. Den organiserade brottsligheten använder även andra metoder. Ett sådant är, att med falsarium, låta en skrotbil ändra adress på väg till bilskroten.

LÄS MER: Sälj bilen som defekt om det inte är en skrotbil

Ägarna bestämt att lämna bil till skrot, men inte är helt uttjänta, är ett eftertraktat byte. På internet annonserar dessa aktörer efter skrotbilar. Som hämtas gratis för transport till ett bilskrotningsföretag. Med hjälp av medsänd registreringsbevis kan ägarbyte ske utan säljarens vetskap.

Det är svårt att få juridisk hjälp för något man tycker är ett solklart bedrägeriMen säljare måste vara betydligt mera observant vid planering av avyttring av bilen. Med ganska enkla medel kan många aktörer sorteras bort i det här stadiet. De seriösa och skattebetalande företagen har alltid sina tillstånd synliga. De lämnar också garantier för olika överenskommelser. Sådana borgar för att det säkraste valet görs vid planeringen av olika hämtningar. Lämna bil till skrot, anlita en auktoriserad bilskrot som skriver ett skrotintyg.

LÄS MER: Köpa delar från skrotbilar, märkesdemo.se, laga.se eller bildelsbasen.se

Dieselskandalen

Dieselskandalen

Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD i USA. Anklagade biljätten Volkswagen för att ha fuskat vid certifieringen av sina dieselbilar. Detta hände år 2015 och kraftiga efterdyningar känns än idag. Och i USA berördes minst 11 miljoner bilar av fusket. Man förfäktade där att dieselbilarnas kväveoxid- och hälsovådliga partikelutsläpp översteg mångfalt de värden, som stipulerades i EU5-förordning. Detta föranledde den tyska miljöorganisationen till att själv utföra verklighetsbetonade tester och mätningar. Dessa visade att utsläppen av bland annat kväveoxider översteg förordningens krav med upp mot 25 gånger godkänt värde. Ett avslöjande som var början till det största falsarium som någonsin drabbat biltillverkningen, och som skulle visa medföra betydande lagändringar av föroreningsgrader i många länder.

LÄS MER: Elbilens negativa miljöpåverkan

Volkswagen, som från början stod i blickpunkten, ansattes hårt av USA. Ganska omgåend fälldes biltillverkaren för dieselskandalen att betala 130 miljarder i skadestånd till amerikanska ägare. Men det var bara början av problemen. Omkring en halv miljon bilar hade samlats in av Volkswagen i USA. Av dessa har 30 % blivit föremål för inlämning till bilskrot. Övriga skall miljömässigt uppdateras och åter slussas ut på den amerikanska marknaden. Oro finns att även en stor del av dessa måste klassa som skrotbilarEn efter en blev andra europeiska bilmärken testade.

Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD i USA, som anklagade biljätten Volkswagen för att ha fuskat vid certifieringen av sina dieselbilar.
Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD i USA. Anklagade biljätten Volkswagen för att ha fuskat vid certifieringen av sina dieselbilar.
LÄS MER: Avgasproblem på Volvos bussar och lastbilar

Resultatet blev förbluffande. I princip upptäcktes större eller mindre avvikelser hos alla. Volvo var inget undantag. Krav på ombyggnad ställdes, vilket också utfördes på biltillverkarnas bekostnad. Resultatet blev mycket nedslående. Efter ändringen tappade motorn mycket effekt. Bilarna blev svaga och tröga i acceleration. Somliga fick haverier med dyra reparationer, som sattes i samband med ombyggnaden. Många anser att biltillverkarna känt till de negativa konsekvenserna och därför valt den brottsliga vägen för att över huvud taget hålla dieselbilarna vid liv. Under tiden arbetade myndigheter med skapandet av miljözoner, som skulle utestänga trafik av dieselbilar.

LÄS MER: Bästa tipsen inför bilbesiktningen

Samtidigt varnades nybilsköpare för dessa personbilar. Vi kan idag se att nedgången av nyregistreringar av dieselbilarna är cirka 50 %. Dieselskandalen har även medfört stora politiska beslut om förbud av fossila bränslen. Många länder har på en kort tid lagt förordning av att sådana personbilar inte får säljas efter en bestämd tidpunkt , medan andra satt förbud att köra ett sådant fordon. Så den genom tidernas största dieslskandalen har medfört att stora politiska beslut fått behövlig lift på vägen.

LÄS MER: Kör alla fossil haltiga bilar till skroten

Skrotbilar i Sverige

Skrotbilar i Sverige

Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem. Men få eller inga ger synpunkter på gamla bilar som inte blir skrotade. Till och med riksdagen tar upp problemet i sin motion gällande skrotningspremier för gamla bilar. Citat: ”Antalet bilar som lämnas in till bilskrotar har minskat kraftigt.” Detta skrevs 2017-09-26. Dessa gamla bilar är praktexemplar i kategorin miljöförstörande källor. Före detta ägare har nog känt en viss tillfredsställelse när beslutet om skrotning togs. Den nya bilen som togs i bruk klarade 1/5- del av utsläppen, som är så förödande i miljösynpunkt. Det höga koldioxidvärdet i gamla bilar bedöms ju vara en huvudorsak till växthuseffekten.

LÄS MER: Hur gör man när man skrotar bilen

Många skulle nog känna bitterhet om de visste att deras gamla bilar inte alls skrotats utan befinner sig i trafik igen. För så är fallet. Minskningen av skrotade bilar består inte bara av dumpade bilar och övergivna sådana. Nej – förvandlingen av så kallade skrotbilar i Sverige till körbara sådana har blivit ”lönsam” och utvecklingen går framåt.  Att ”lönsamheten” är stor, beror till stor del av att verksamheten bedrivs på ett tvivelaktigt sätt. De områden, som Skatteverket inte behärskar att kontrollera, bedömer aktörerna sig själva som legala utövare.  Efterfrågan av dessa gamla bilar är stor. Aktörerna söker i första hand körbara bilar. Erbjuder ägarna en viss summa pengar för hämtningar av bilar som skall ”skrotas”.

Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem.
Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem.
LÄS MER: Lämna alltid bilen till en auktoriserad bilskrot för skrotning

Dessa aktörer är lätta att avslöja för en alert säljare av en skrotbil. För bärgning och transport av en skrotbil krävs ett speciellt tillstånd av Länsstyrelsen. Inga illegala eller oregistrerade företag kan erhålla sådana. En sovring av aktörer, genom säljarnas observation, minskar självklart risken. Att tänkta skrotbilar i Sverige hamnar i orätta händer. Någon polisövervakning av ett lagkrav med så låg straffsats kan inte förväntas. Skrotningspremien enligt motionen bedömes till någonstans mellan 5- till 10-tusen kronor. Denna konkurrens till den illegala skrotbilsmarknaden betyder fler skrotade bilar. Men om åtgärden skall räcka till sanering av marknaden måste premien troligen sättas högre än de föreslagna. Och denna åtgärd skulle generera stora belopp till statskassan.

LÄS MER: Göteborgsområdets problem med skrotbilar

Att bryta den ökande trenden av illegala aktiviteter med skrotbilar i Sverige ger andra spinoff-effekter. Gamla bilar, som borde skrotas, hålls vid liv av ägarna genom ”billiga” reparationerMånga skulle välja skrotning och nyköp om en attraktiv skrotningspremie finns. Om en tillräcklig hög skrotningspremie infördes skulle med all sannolikhet de illegala verksamheterna självsaneras.  Aktiviteterna skulle övertagas av seriösa säljare, verkstäder, bärgare, skrotare osv.  Och ökade skatteintäkter genererade av en rätt satt skrotningspremie för skrotbilar i Sverige. Troligtvis kommer detta att visa på ett lönsamt resultat.

Elbilens förträfflighet

Elbilens förträfflighet?

Elbilens förträfflighet, miljövänliga introduktion har höjts till skyarna av elbilen. I jämförelse med de fossilhaltiga bränslen, som i dag användes i jämförande fordon, är det inget tvivel om att elbilen har mycket stor fördel. All jämförelse görs mellan fordonens renlighet i trafik. Det vill säga att utsläppen mäts isolerat på bilarna oberoende på konsekvenser vid alstringen av energin. Detta kan i vissa fall vara helt missvisande. Man flyttar miljöproblematiken från vägar och gator utan att lösa kärnproblemet, som är att förhindra koldioxidutsläppen.

LÄS MER: Praktfiasko med elcykelpremien

Konsekvensen av detta med progressiv uppvärmning av vårt klimat har beskrivits i otaliga artiklar. Den alltmer omtalade luftföroreningen med sotpartiklar från dieselbilar kommer trots allt att försvinna från de i akut drabbade storstäderna. Bensinbilens avgasutsläpp har diskuterats länge och stora förbättringar har gjorts av bilindustrin med minskade utsläpp av framför allt koldioxid. Dieselbilens motsvarande utsläpp har av olika anledningar koncentrerats till den miljöfarliga inandningsluften som innehåller kväveoxider och sotpartiklar.

LÄS MER: Finns det någon bil som är mer miljösmart än elbilen

Båda dessa varianter är trots framstegen i renlighet dödsdömda. Om inte förr så vid brist på olja. När händelsen inträffar är beroende på den politiska makten som styr i olika länder. Men fatala missgrepp kan göras vid övergång till eldrivning och tro att elbilens förträfflighet ska lösa alla miljöproblem. Även om man Skrota alla bilar med fossilhaltiga bränslen. Hur skaffar man den här elen?  Är det relevant att tro att den befintliga och åtkomliga elen idag räcker för ändamålet? Att politiskt sopa kommande elbehov under mattan är både naivt och ansvarslöst. I vårt land har vi älvarna som räddning. Idag får väl ingen utbyggnad göras. Men vi har tillräckligt med energi latent, så ännu är frågan inte aktuell.

Elbilens förträfflighet, miljövänliga introduktion har höjts till skyarna av elbilen. I jämförelse med de fossilhaltiga bränslen, som i dag användes i jämförande fordon, är det inget tvivel om att elbilen har mycket stor fördel. Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen
Elbilens förträfflighet, miljövänliga introduktion har höjts till skyarna av elbilen. I jämförelse med de fossilhaltiga bränslen, som i dag användes i jämförande fordon, är det inget tvivel om att elbilen har mycket stor fördel. Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen.
LÄS MER: Volvos bussar & lastbilar har avgasproblem

Vi är trots allt ett litet land, med liten påverkan av klimatförändringen, så med älvarnas, solens och vindens hjälp till elförsörjningen kan vi förhoppningsvis nå målet . Men det blir svårare för många stora nationer. Att driva de elkraftverk som skall kompensera oljebortfallet kräver även det bränsle. Därför blir inte elbilens förträfflighet så bra. På sikt kan man skrota bilar med fossilhaltiga bränslen. Många länder blir därför tvungna att välja mellan uran och kol. De som ignorerar vekligheten talar vitt och brett om förnybara energikällor utan att precisera och kvantifiera någon målsättning.

LÄS MER: Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen

Kolet kommer, som det ser ut idag, att bli räddningen för många länder. Så istället för att – gräva ned -blir nog konsekvensen – gräva upp-. Och eftersom problemet med klimatförändringen är globalt i motsats till lokalt kan den totala effekten vid övergång ha motsatt resultat än det tänkta för världens befolkning. Miljöaktivister runt om i världen kämpar naturligtvis mot sådana negativa effekter. Men kan de verkligen stå upp mot de marknadsmässiga och politiska krafterna? Den aktuella frågan måste, med tanke på senare världshändelser, besvaras med ett nej. Elbilens förträfflighet skulle fungera perfekt om bara förnybara energikällor användes. Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen.

LÄS MER: Hur funkar det att skrota bilar på skroten
LÄS MER: Vad är en mild hybrid

Skrota bilen kostnadsfritt

Skrota bilen kostnadsfritt

Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar. Producenterna kan samverka med andra företag som t ex. Bildemontering, Auktoriserad bilskrot eller bilåtervinning för att uppfylla sina skyldigheter. Företagen skall då ha erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen som visar att dom få hantera skrotprocessen med att demontera bilar. Bilägaren skall kunna skrota bilen gratis inom ett avstånd om 50 km från sin hemort. Undantag för kostnadsfri inlämning av bilen är om den inte är komplett. D.v.s saknas väsentliga delar som t ex. motor, växellåda, hjul, katalysator kan mottageren ta en skälig betalning för detta. Saknas enstaka lampa eller liknande skall inlämning av bilen forfarande vara gratis.

LÄS MER: Hämtning och gratis skrotning av bilar i Göteborg
Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar.
Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar.
LÄS MER: Råden du skall följa när du skrotar en bil

Alla bildemonteringar, bilskrotar i Göteborg samarbetar inte med producenterna därför är det inte säkert att man kan lämna en uttjänt bil kostnadsfritt där. För information om producenternas mottagningsställe om hur du skrota bilen kostnadsfritt får man hos kommunen i sin hemvist. Om slutdestinationen av alla uttjänta bilar hamnar hos rätt aktör. Ökar chansen att skrotbilen tas om hand på ett miljö godtagbart sätt och inte exporteras till t ex. Afrika. Länder som inte har likställda miljölagar som vi i Sverige skall inte behöva ta emot farligt avfall i form av skrotbilar.

Bilbärgning hämtar om du vill skrota bilen gratis. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot. Vid hämtning får bilägaren ett mottagningsbevis. Ett kvitto på att bilen skrotas.
Bilbärgning hämtar om du vill skrota bilen gratis. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot. Vid hämtning får bilägaren ett mottagningsbevis. Ett kvitto på att bilen skrotas.
LÄS MER: Skrota en bil i Göteborgsområdet utan hjul

I vissa kommuner finns företag som erbjuder att skrota bilen kostnadsfritt. När man anlitar en sån aktör skall man vara medveten om att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall.  År 2002 kom en ny avfallslag där skrotbil klassas som farligt avfall. Skrota bilen kostnadsfritt.

Självkörande bil

Självkörande bil

En självkörande bil är inte längre ett önsketänkande. Många biltillverkare är i startgroparna. Även om det kommer att dröja länge innan den lanseras för allmänheten i trafik har vissa praktiska prover utförts. Det mest omtalade försöket gjordes i USA, men tyvärr med tragiska följder där en person fick sätta livet till. Ett självkörande system som monterats i en Volvo-bil ingick i en bil-krasch. Men det visade sig i efterhand att systemet varit frånkopplat vid olyckstillfället. Samtidigt konstaterade man att om Volvos eget system varit påslaget kunde olyckan ha undvikits. Uber, som ansvarigt testföretag, har nu fått amerikanskt tillstånd att återuppta proven. Olyckan gav dock impulser till olika länders myndigheter att vara försiktiga vid givande av tillstånd . Hårdare förordningar måste formuleras.

LÄS MER: Bilproducenternas roll när bilen är uttjänt

Alla tidigare lämnade tillstånd av Transportstyrelsen ändrades efter olyckan enligt de nysatta förordningarna och försök efter tidigare krav stoppades. För vårt land ansvarar Transportstyrelsen för alla tillstånd som gäller för prover med självkörande bil. Det har enligt Transportstyrelsen blivit lättare för biltillverkare att erhålla tillstånd. Med betydligt hårdare förutsättningar och krav.

Tre grundkrav gäller alltid.

  1. Max hastighet är 60 km/tim.

  2. Inga filbyten får göras.

  3. Förare på plats med hand på ratten.

Vidare ställs lokala krav, som beskriven provsträcka, tidpunkter, riskanalys. En självkörande bil skall kunna se och höra. I framtiden skall även sinnet kunna utvecklas. En lång rad av sensorer, radar, lidar (laserögon), kameror och mikrofoner uppfatta all 360-gradersvy runt och över bilen. 

En självkörande bil är inte längre ett önsketänkande. Många biltillverkare är i startgroparna. Även om det kommer att dröja länge innan den lanseras för allmänheten i trafik har vissa praktiska prover utförts
En självkörande bil är inte längre ett önsketänkande. Många biltillverkare är i startgroparna. Även om det kommer att dröja länge innan den lanseras för allmänheten i trafik har vissa praktiska prover utförts
LÄS MER: Bra med Göteborg

Bussbolaget Nobina i Stockholm. Har fått tillstånd att testa en självkörande buss mellan Kista Galleria och Victoria Tower. Bussen som kör på en digital räls. Körs med max 20 km/tim och ha max 12 passagerare. Volvo har driver sitt projekt Drive Me . Planen har varit att släppa 100 självkörande bilar till speciellt utbildade personer. Olyckan i USA har dock delvis förändrat dessa planer. I stället för självkörande bilar är det nu bilar som assisterar föraren, som alltid måste ha en hand på ratten. Därmed anser företaget att man uppfyller Transportstyrelsens nya förordningar. Men en viss försening kan skönjas i projektet. En viss oenighet tycks finnas mellan parterna. Tillsammans med Renova planerar Volvo ett sopbilsprojekt. Rutten med självkörande bil är programmerad där sopbilen kör från en rullvagn till en annan med föraren gående framför. Något tillstånd eller uppstart är inte kända.

LÄS MER: Uttjänta bilars sista destination i Göteborg

Skrotbil Göteborg

Skrotbil Göteborg

Skrotbil Göteborg. Pendelparkeringarna har blivit dom nya bilskrotarna i Göteborg. Övergivna skrotbilar dumpas på pendelparkeringar. Här plundras bilarna på diverse delar så som hjul, katalysator innan bilen totalförstörs. På vissa pendelparkeringar kan det stå 5 st övergivna skrotbilar och det hela ser ut som en krigszon. Hisings-backa i Göteborg är bland den värsta i hela Västra Götaland. Ibland är det mer uttjänta bilar här än hos vissa bilskrotar i Göteborg. Att bilägare är oroliga att parkera sin bil här är inte överdriven. Att parkera sin bil bredvid än bil som saknar hjul med krossade rutor och glassplitter överallt. Dessa bilar skall inte rödlappas som vanlig bilar när det är uppenbart att bilar har dumpats. Dom skall direktskrotas så att vanligt kan folk kan använda dessa pendelparkeringar till det, de är avsedda för. Få bort skrotbilar till bilskrot omgående.

LÄS MER: Att skrota bilen i Göteborg är enkelt
Skrotbil Göteborg. Pendelparkeringarna har blivit dom nya bilskrotarna i Göteborg. Övergivna skrotbilar dumpas på pendelparkeringar. Här plundras bilarna på diverse delar så som hjul, katalysator innan bilen totalförstörs.
Skrotbil Göteborg. Pendelparkeringarna har blivit dom nya bilskrotarna i Göteborg. Övergivna skrotbilar dumpas på pendelparkeringar. Här plundras bilarna på diverse delar så som hjul, katalysator innan bilen totalförstörs.

Lagkrav för skrotbil Göteborg

Företag som sysslar bilskrot i Göteborg och demontering måste vara auktoriserade, genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler för skrotbil Göteborg.

LÄS MER: Bra att veta när ni skrotar bilar
Få bort skrotbilar gratis. Bokningtjänst på hemsidan www.bilskrotgbg.se eller ring 031-94 37 60 för gratis bärgning av skrotbilar till bilskrot.
Få bort skrotbilar gratis. Bokningtjänst på hemsidan www.bilskrotgbg.se eller ring 031-94 37 60 för gratis bärgning av skrotbil Göteborg till bilskrot.

Skrotningspremier av fritidsbåtar

Skrotningspremier av fritidsbåtar

På försök har Havs- och Vattenmyndigheten avsatt två miljoner kronor till hjälp för skrotningspremier av fritidsbåtar. Erbjudandet gäller till och med 31 dec. 2018. Förutsättningarna är att båten skall vara minst 3 meter lång och väga minst 200 kg. Det finns i dag uppskattningsvis 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar. Dessa klassas , exakt som motsvarande skrotbilar, som miljöfarligt avfall. Kvar i vattnet avsöndrar de bottenfärger och plastrester. Och likvärdigt med skrotbilar är risken för läckage av drivmedel, oljor och glykol efter en viss tid stor. Därför uppfattas dessa vrak som en allt mer ökande miljöfara.

LÄS MER: Hur gör man för att skrota bilen gratis

I motsats till en skrotbil måste ägare normalt själv betala för skrotningen av en fritidsbåt. Det finns cirka 25 återvinningsställen för sådana båtar. På grund av de relativt höga kostnaderna i samband med skrotningar är det naturligtvis frestande för ägare att dumpa sina oidentifierbara vrak på olika ställen. Och det ställer till med samma problem som dumpade skrotbil gör för markägarna. Det är förbjudet att handskas med andras ägodelar. Även om de dumpas på egen mark. Det kända miljöproblemet med dumpade skrotbilar kan nu utökas med dumpade fritidsbåtar. Men så länge de två miljonerna räcker kan ägaren till en fritidsbåt utnyttja den fria skrotningen fram till årsskiftet.

LÄS MER: Bilskrotar i Göteborg har bästa skrotpremien i Sverige
På försök har Havs- och Vattenmyndigheten avsatt två miljoner kronor till hjälp för skrotningspremier av fritidsbåtar. Erbjudandet gäller till och med 31 dec. 2018.
På försök har Havs- och Vattenmyndigheten avsatt två miljoner kronor till hjälp för skrotningspremier av fritidsbåtar. Erbjudandet gäller till och med 31 dec. 2018.
LÄS MER: Bra tips om du vill skrota bil eller båt

Den genomsnittliga skrotningskostnaden, som ersättes av Havs- och Vattenmyndigheten är 6 000 kr. Två alternativ finns för transport till ett återvinningsstället. Om ägaren vill ha hjälp med transporten skall anmälan göres på Båtreturs hemsida. Han får då svar med prisuppgift. Egen transport kan väljas. Men först måste ägaren begära och fått registreringsnummer före inlämning till skrotningen. Skrotbilars dumpning i naturen eller på andras egendomar vållar idag stora miljöproblem. Bilskrotningen är gratis hos auktoriserade bilskrotar. Samtidigt är bärgning till skroten för det mesta gratis. Trots miljöbalkens föreskrifter om ägarens ansvar föredrar vissa ägare dumpning på förbjudet ställe. Motsvarande kostnad för en fritidsbåt utan skrotningspremier av fritidsbåtar hamnar mellan 10- 20-tusen kronor för ägaren. Så det är lätt att förstå larmet om det ökande miljöproblemen med övergivna fritidsbåtar, som ägare lämnat vind för våg.

LÄS MER: Anlita auktoriserat företag när ni skrotar bil eller båt