Bilskrot Ronneby

Bilskrot Ronneby

Bilskrot Ronneby, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Ronneby om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Gäresta Bildelar AB köper demonteringsbilar från försäkringsbolagen. Här kan du skrota bilen eller köpa begagnade bildelar.  Dom har verkstad och kan monterar de delar du köper, samt utför det mesta inom bilreparationer. När du lämnar in ditt fordon för skrotning hos Gäresta skall du ha med dig registreringsbevis Del 2. Dom är auktoriserade och du får ett skrotningsintyg.

Kontaktuppgifter: Gäresta Bildelar AB

Adress: Gärestads Bygata 5

372 97 Ronneby

​Tel: 0457-360 33 eller 0457-361 40

…………………………………………………………………………………………….

 

Bildemontering Ronneby, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bildemontering Ronneby, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot. självplock på skroten medför billiga reservdelar.

Bilskrot Ronneby, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Ronneby om du vill skrota din bil.
Bilskrot Ronneby, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Ronneby om du vill skrota din bil.

Lagkrav för bildemontering  Ronneby

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Ronneby och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsenför att bärga bilen till en bilskrot.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Ronneby. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Ronneby, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Skrotdelar till Volvo
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Olofström

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Ronneby och skrota bilen