Bilskrot Sölvesborg

Bilskrot Sölvesborg

Bilskrot Sölvesborg, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Sölvesborg om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Mixi bilskrot tar emot bilar som är redo att skrotas. Dom skrotar alla slags bilar.
Ha med dig det senaste registreringsbeviset del 2, ( gula delen). Dom ombesörjer även att hämta skrotbilar gratis.

Kontaktuppgifter: Mixi bilskrot

Adress: Norremarksvägen 66-24

294 92 Sölvesborg

​Tel: 0456 – 543 71

…………………………………………………………………………………………….

 

Bildemontering Sölvesborg, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bildemontering Sölvesborg, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot

Bilskrot Sölvesborg, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Sölvesborg om du vill skrota din bil.
Bilskrot Sölvesborg, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Sölvesborg om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Lagkrav för bildemontering  Sölvesborg

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Sölvesborg och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsenför att bärga bilen till en bilskrot.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Sölvesborg. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är sätts rekord både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Sölvesborg, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Skrota din bil med gratis hämtning
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Hässleholm

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Sölvesborg och skrota bilen

One thought on “Bilskrot Sölvesborg

Kommentarer inaktiverade.