Bilskrot Hässleholm

Bilskrot Hässleholm

Bilskrot Hässleholm, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Hässleholm om du vill skrota din bil eller köpa begagnade delar till din bil.

Ekonex HB är en auktoriserad bildemontering. Dom hjälper dig när det gäller att skrota bilen, reparera eller byta reservdelar samt däck och hjul. Dom tar hand om skrotning från såväl privatpersoner som försäkringsbolag, kommuner och myndigheter. Dom erbjuder även hämtning av bil för skrotning gratis.

Kontaktuppgifter: Ekonex HB

Adress: Samlarvägen 1

281 43 Hässleholm

​Tel: 0451-847 57

…………………………………………………………………………………………….

Hässleholm bilskrot är en auktoriserad bildemonteringsverkstad. Dom utför skrotning, service samt reparation för samtliga bilar. Dom värnar alltid om miljön samt kundens bästa. Det ska vara enkelt och smidigt för kunden. Därför kombinerar dom sin bilskrot med en bilverkstad för att underlätta och spara tid för kunden.

Adress: Samlarvägen 3

281 43 Hässleholm

Telefon: 0451-70 68 88

 

Bildemontering Hässleholm, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bildemontering Hässleholm, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot

Bilskrot Hässleholm, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Hässleholm om du vill skrota din bil.
Bilskrot Hässleholm, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Hässleholm om du vill skrota din bil eller plocka reservdelar till bilen.

Lagkrav för bildemontering  Hässleholm

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Hässleholm och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsenför att bärga bilen till en bilskrot.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Hässleholm. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

LÄS MER: Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Kristianstad

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Hässleholm och skrota bilen