Bilskrot Eslöv

Bilskrot Eslöv

Bilskrot Eslöv, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Eslöv om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hurva bildemontering kan du lämna in din bil för skrotning. Försäljning av begagnade reservdelar även försäljning av nya och beg. däck.

Kontaktuppgifter: Hurva bildemontering

Adress: Mejerivägen 10

241 94 Hurva

​Tel: 0413 – 310 01

…………………………………………………………………………………………….

Granaths Bilskrot tar emot, demonterar och skrotar alla slags personbilar och skåpbilar. Dom har butik för försäljning av begagnade och nya reservdelar.

Kontaktuppgifter: Granaths Bilskrot

Adress: Plantskolevägen 45

247 97 Flyinge

​Tel: 046-523 75

 

Bildemontering Eslöv, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bildemontering, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot om du vill t ex. skrota bilen i Göteborg.

Bilskrot Eslöv, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Eslöv om du vill skrota din bil.
Bilskrot Eslöv, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Eslöv om du vill skrota din bil. Möjligtvis har dom självplock så man kan köpa billiga reservdelar.

Lagkrav för bildemontering Eslöv

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Eslöv och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsenför att bärga bilen till en bilskrot.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Eslöv. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

LÄS MER: Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Sjöbo

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Eslöv när du skall skrota bilen