Skrotningspremie

Återinförande av skrotningspremie

En motion 2017/18:246 angående återinförande av skrotbilspremier har inlämnats av centerpartiet.

Skälet beskrivs som problem att bilar dumpas på kommunal mark, i skogar och illegala bilskrotar. Områden som privat mark nämns inte. Premier upp mot 10 000 kr. för att skrota bilen betyder att centern vill vara med och dela ut valfläsk i konkurrens om några väljare. Men tro inte att pengarna hämtas från statskassan. Tvärt om köparen får betala och skrotaren som troligtvis är en annan person får behålla skillnaden mellan premien och kostnaden. Bilskrotnings företagen debiterar kostnaden för bärgning och transport. Den totala kostnaden samt byråkratin gör att förslaget inte får full genomslagskraft.

Återinförande av skrotningspremie
Det krävs en förändrad lag, inte en ny skrotningspremie för att få bort stulna och dumpade skrotbilar på både kommunal och privat mark.

Den tidigare skrotpremien slutade gälla år 2007 och anledningen var troligtvis att den inte fungerade på rätt sätt. Och att tro att problemet med dumpade bilar kan lösas på så enkelt sätt verkar mer politiskt naivt. Stulna och demolerade bilar utgör en stor del av problemet. Att lösa det största problemet med stående ”skrotbilar” kräver en annan politisk insats. När markägaren finner en dumpad bil på sina ägor. Begår hen ett lagbrott om bilen, som någon annan äger, transporteras till en bilskrot. Skrotningspremier påverkar inte ” intrånget. Att ändra lagen så att markägaren får möjlighet att rensa sina områden från illegala uppställningar skulle troligtvis ge en mycket bättre effekt. 

LÄS MER: Här finns information om den finska skrotningspremien

Det behövs ingen större fantasiförmåga att via Google upptäcka att det finns bärgningsföretag landstäckande som hämtar skrotbilar gratis. Detta är möjligt eftersom dessa samarbetar med auktoriserade skrotningsföretag. Som ingår i kedjan av återvinning och återanvändning av minst 95 % av den totala skrotbilen. Värdet från detta täcker alla kostnader för avhysning av skrotbilar. Resultatet av återvinning är producenternas förtjänst och motionens uttalande om otillfredsställande ansvar är svår att förstå. Vidare har bilar till bilskrotar minskat kraftigt enligt motionen. Det har inte gjort att antalet dumpade bilar har ökat efter år 2007. Det krävs ingen större analysförmåga för att konstatera om detta är riktigt. Och om så är fallet kan orsaken till minskningen lätt härledas.

LÄS MER: Skaffa begagnade bildelar i Göteborg på skroten

Förändrad lag, som tillåter markägarna att avgöra skrotbilens öde, samt att kraftigt bötfälla ägaren.  Det borde ha betydlig större effekt än premier vad gäller förbättring av motionens påpekande. Att införa skrotningspremier på grund av miljöaspekter kan naturligtvis debatteras. Åtskilliga skrotbilar exporteras till länder med lägre eller inga utsläppskrav. Många ”skrotbilar” hålls vid liv av en allt större grupp, som inte har råd till något annat. En skrotningspremie skulle hålla detta antal nere. Och storleken på premien kommer att bli den helt avgörande faktorn för miljöförbättringen.

LÄS MER: Bilskrotar med självplock försvinner mer och mer

Mer information om skrotpremie kan du läsa här

Bilskrot Halmstad

Bilskrot Halmstad. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 3 st i Halmstad. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Vissa skrotföretag hämtar skrotbilen gratis. Vid inlämning kan man få pengar för bilen. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %. Tips på bilskrot som betalar bäst för en skrotbil!

Bilskrot som betalar 2500 kr ersättningen för skrotbilar

Ersättningen som Uffes bilskrot på Orust betalar för en skrotbil är förmodligen bäst i Sverige. Företaget betalar 2500 kr för en komplett bil med originalkatalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med originalkatalysator, oavsett skick. Företaget välkomnar kunder från Halmstad. Uffes bilskrot erbjuder även hämtning. Saknas delar på bilen, ring för mer information.

Kontakta: Uffes bilskrot, Tel 0304-47 476, Tel 0704-86 30 30, Övre Hoga 124, 472 96 Varekil

Uffes Bilskrot

Bilskrotar i Halmstad och närområdena

Kristineheds Bildemontering AB

Halmstad Bildemontering HB

OnWheels Bildemontering AB

Filborna Bilskrot

Atracco Helsingborg

M L Bilskrot

USA-Bildelar I Osby AB

JBM Skrot o Metall

Walters Bildelar AB

Anlita alltid godkänd bildemontering i Halmstad

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Halmstad

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Halmstad. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Halmstad som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Fler bilskrotar i Hallands Län

Bilproducenterna skickar tuffa lagkrav vidare till bilskrotar i Halmstad

Bildemontering eller bilskrot i Halmstad betyder egentligen samma sak. Ett auktoriserat företag tar emot ett uttjänat fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Inga andra har sådana rättigheter. Demontera och sälja begagnade bildelar har bedrivits sedan bilismens födelse. Men det kostade en rejäl slant för bilägarna att skrota bilen i Halmstad, tills Naturvårdsverket stoppade företeelsen. 2007 drogs den statliga skrotningspremien in, och hårda förordningar gavs till bilproducenterna, som består av tillverkare, importörer och försäljare. Fordon upp till 3,5 ton totalvikt ingår i Miljöverkets åtta lagstadgade produkter, med insamlings- och återvinningskrav. För bilen gäller 95 % återvinning för återgång till ett kretslopp i tillverkningskedjan. Kraven transformeras till bilskrotarna i Halmstad, som måste ta den största smällen. I producentansvaret ingår även krav, att ett mottagningsställe skall finnas inom 5 mil från en kund, samt tillsyn att kommunen ger upplysning om hantering och platsen, där miljöfarligt avfall kan lämnas.

Bilskrotar i Halmstad i kläm på grund av Naturvårdsverket förordningar

I samband med föreskrifterna utsågs ett antal landsomfattande auktoriserade bilskrotar, som tvingades skrota och avregistrera bilar gratis. Skrotbilar i Halmstad klassas som miljöfarligt avfall, och ”Bilskrotningsförordningen” föreskriver i detalj vad, hur och när bilvraken skall transporters, tas emot, saneras , demonteras, sorteras, hanteras, lagerhållas och skickas vidare. En årlig inspektion utförs av ortens miljöavdelning för att tillse att lagarna följs. Det blev droppen för många gamla bilskrotar i Halmstad. De tvingades lägga verktygen på hyllan, inte ens den låga lönsamheten kunde bevaras.

Bildemontering och bilskrot i Halmstad ändrar inriktning

Men några bildemonteringar i Halmstad, eller dess närhet, erbjuder fortfarande begagnade bildelar. Och genom den gemensamma bildelsmarknaden, som drivs av Bildelsbasen, har branschen tills vidare säkrat den nischen. Flera av bilskrotarna är certifierade genom svensk industris vedertagna kvalitetssystem (ISO 9000), som även innefattar lösningar av tänkbara miljöproblem. Den utvecklingen understryker ytterligare bilskrotar i Halmstad ställning. Och genom en mycket framgångsrik process med fragmentering går utvecklingen mot en större koncentration av den lagstiftade bilåtervinningen. Allt fler bilskrotar minskar försäljningen av reservdelar, trots den stora efterfrågan av billiga bildelar. Däremot kommer självplockare att alltid finna lämpliga objekt, på grund av de helt oslagbara priserna. Med stigande råvarupriser kommer förskjutningen mot fragmentering att öka. Att, som i dag, vara lagenlig och återvinna 95 % av bilen, då 30 % går andra vägar, är väl något för en lagvrängare att tyda. Om någon bryr sig över huvud taget.

Mer om bilskrotning i Halmstad och Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Halmstad: Naturvårdsverket

Mer om Halmstads kommun

Halmstad är en tätort i södra Halland, centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Halmstad är Sveriges 19:e största tätort med 66 124 invånare år 2015. Källa Wikipedia.

Besök destination Halmstad för att se vad man kan göra & uppleva i Kommunen.

Skrotning & bilrelaterade länkar i Halmstad

Skrota husvagn Halmstad

Defekta bilar Halmstad

Bilverkstad Halmstad

Skrotfirmor Halmstad

Självplock bildelar Halmstad

Ersättning för skrotbil i Halmstad

Skrotbilar köpes Halmstad

Skrotbilar hämtas Halmstad

Bilskrot Falkenberg

Bilskrot Falkenberg. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Falkenberg. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Vissa skrotföretag hämtar skrotbilen gratis. Vid inlämning kan man få pengar för bilen. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %. Tips på bilskrot som betalar bäst i Sverige för skrotbilar!

Bilskrot som betalar 2500 kr ersättningen för skrotbilar

Ersättningen som Uffes bilskrot på Orust betalar för en skrotbil är förmodligen bäst i Sverige. Företaget betalar 2500 kr för en komplett bil med originalkatalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med originalkatalysator, oavsett skick. Företaget välkomnar kunder från Falkenberg. Uffes bilskrot erbjuder även hämtning. Saknas delar på bilen, ring för mer information.

Kontakta: Uffes bilskrot, Tel 0304-47 476, Tel 0704-86 30 30, Övre Hoga 124, 472 96 Varekil

Uffes Bilskrot

Bilskrotar i Falkenberg och närområdena

Walters Bildelar AB

Kristineheds Bildemontering AB

Halmstad Bildemontering HB

OnWheels Bildemontering AB

JBM Skrot o Metall

Bilskroten i Varberg

Munkagård Bilskrot AB

Anlita alltid godkänd bildemontering i Falkenberg

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Falkenberg

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Falkenberg. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Falkenberg som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Bilproducenterna skickar tuffa lagkrav vidare till bilskrotar i Falkenberg

Bildemontering eller bilskrot i Falkenberg betyder egentligen samma sak. Ett auktoriserat företag tar emot ett uttjänat fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Inga andra har sådana rättigheter. Demontera och sälja begagnade bildelar har bedrivits sedan bilismens födelse. Men det kostade en rejäl slant för bilägarna att skrota bilen, tills Naturvårdsverket stoppade företeelsen. 2007 drogs den statliga skrotningspremien in, och hårda förordningar gavs till bilproducenterna, som består av tillverkare, importörer och försäljare. Fordon upp till 3,5 ton totalvikt ingår i Miljöverkets åtta lagstadgade produkter, med insamlings- och återvinningskrav. För bilen gäller 95 % återvinning för återgång till ett kretslopp i tillverkningskedjan. Kraven transformeras till bilskrotarna i Halmstad, som måste ta den största smällen. I producentansvaret ingår även krav, att ett mottagningsställe skall finnas inom 5 mil från en kund, samt tillsyn att kommunen ger upplysning om hantering och platsen, där miljöfarligt avfall kan lämnas.

Bilskrotar i Falkenberg i kläm på grund av Naturvårdsverket förordningar

I samband med föreskrifterna utsågs ett antal landsomfattande auktoriserade bilskrotar, som tvingades skrota och avregistrera bilar gratis. Skrotbilar i Halmstad klassas som miljöfarligt avfall, och ”Bilskrotningsförordningen” föreskriver i detalj vad, hur och när bilvraken skall transporters, tas emot, saneras , demonteras, sorteras, hanteras, lagerhållas och skickas vidare. En årlig inspektion utförs av ortens miljöavdelning för att tillse att lagarna följs. Det blev droppen för många gamla bilskrotar i Falkenberg. De tvingades lägga verktygen på hyllan, inte ens den låga lönsamheten kunde bevaras.

Bildemontering och bilskrot i Falkenberg ändrar inriktning

Men några bildemonteringar i Falkenberg, eller dess närhet, erbjuder fortfarande begagnade bildelar. Och genom den gemensamma bildelsmarknaden, som drivs av Bildelsbasen, har branschen tills vidare säkrat den nischen. Flera av bilskrotarna är certifierade genom svensk industris vedertagna kvalitetssystem (ISO 9000), som även innefattar lösningar av tänkbara miljöproblem. Den utvecklingen understryker ytterligare bilskrotars i Falkenberg ställning. Och genom en mycket framgångsrik process med fragmentering går utvecklingen mot en större koncentration av den lagstiftade bilåtervinningen. Allt fler bilskrotar minskar försäljningen av reservdelar, trots den stora efterfrågan av billiga bildelar. Däremot kommer självplockare att alltid finna lämpliga objekt, på grund av de helt oslagbara priserna. Med stigande råvarupriser kommer förskjutningen mot fragmentering att öka. Att, som i dag, vara lagenlig och återvinna 95 % av bilen, då 30 % går andra vägar, är väl något för en lagvrängare att tyda. Om någon bryr sig över huvud taget.

Fler bilskrotar i Hallands Län

Mer om bilskrotning i Falkenberg och Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Falkenberg: Naturvårdsverket

Mer om Falkenbergs kommun

Falkenberg är en tätort i Halland och centralort i Falkenbergs kommun, Hallands län, belägen vid Ätrans utlopp i Kattegatt. Motorvägen E6/E20 som går mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg går vid Falkenberg. Järnvägen Västkustbanan passerar också förbi staden. Källa Wikipedia.

10 saker man måste göra i Falkenberg.

Skrotning & bilrelaterade länkar i Jönköping

Skrota husvagn Falkenberg

Defekta bilar Falkenberg

Bilverkstad Falkenberg

Skrotfirmor Falkenberg

Självplock bildelar Falkenberg

Ersättning för skrotbil i Falkenberg

Skrotbilar köpes Falkenberg

Skrotbilar hämtas Falkenberg

Bilskrot Varberg

Bilskrot Varberg. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns två i Varberg. Dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Vissa företag betalar även för att skrota bilen vid inlämning. Bildemonteringen i Varberg har försäljning av begagnade bildelar, som man återanvänt från den uttjänta bilen. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Tips på bilskrot som betalar bäst för skrotbilar i Sverige!

Bilskrot som betalar 2500 kr ersättningen för skrotbilar

Ersättningen som Uffes bilskrot på Orust betalar för en skrotbil är förmodligen bäst i Sverige. Företaget betalar 2500 kr för en komplett bil med originalkatalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med originalkatalysator, oavsett skick. Företaget välkomnar kunder från Varberg. Uffes bilskrot erbjuder även hämtning. Saknas delar på bilen, ring för mer information.

Kontakta: Uffes bilskrot, Tel 0304-47 476, Tel 0704-86 30 30, Övre Hoga 124, 472 96 Varekil

Uffes Bilskrot

Bilskrotar i Varberg och närområdena

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företagen finns i länkarna nedanför.

Bilskroten i Varberg

Munkagård Bilskrot AB

Walters Bildelar AB

Kristineheds Bildemontering AB

Halmstad Bildemontering HB

OnWheels Bildemontering AB

Bilskrot Kungsbacka

KM Bildemontering AB

Ericssons Bildemontering AB

Skrotfrag i Gislaved

Anlita alltid godkänd bildemontering i Varberg

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Varberg. De flesta bilskrotar säljer begagnade bildelar och medverkar då skrotbilar hämtas.

Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilket företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Varberg som är auktoriserad av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Varberg

Bilskrot i Falkenberg är närmast Varberg. Men det finns fler på andra orter och städer i länet. Söker man efter billiga reservdelar och kan tänka sig att skruva ner delarna själv är returbilen i Falkenberg ett bra alternativ. Nackdelen är att det finns ingen garanti på delarna och heller ingen bytesrätt. Därför bör man överväga att använda en lokal bilskrot i Varberg där man får bättre garantier om det inte är alldeles för stora prisskillnader. Alla bilskrotar i Hallands Län

Bilproducenterna skickar tuffa lagkrav vidare till bilskrotar i Varberg

Bildemontering eller bilskrot i Varberg betyder egentligen samma sak. Ett auktoriserat företag tar emot ett uttjänat fordon för skrotning och avregistrering hos Trafikmyndigheten. Inga andra har sådana rättigheter. Demontera och sälja begagnade bildelar har bedrivits sedan bilismens födelse. Men det kostade en rejäl slant för bilägarna att skrota bilen, tills Naturvårdsverket stoppade företeelsen. 2007 drogs den statliga skrotningspremien in, och hårda förordningar gavs till bilproducenterna, som består av tillverkare, importörer och försäljare. Fordon upp till 3,5 ton totalvikt ingår i Miljöverkets åtta lagstadgade produkter, med insamlings- och återvinningskrav. För bilen gäller 95 % återvinning för återgång till ett kretslopp i tillverkningskedjan. Kraven transformeras till bilskrotarna i Varberg, som måste ta den största smällen. I producentansvaret ingår även krav, att ett mottagningsställe skall finnas inom 5 mil från en kund, samt tillsyn att kommunen ger upplysning om hantering och platsen, där miljöfarligt avfall kan lämnas.

Bilskrotar i Varberg i kläm på grund av Naturvårdsverket förordningar

I samband med föreskrifterna utsågs ett antal landsomfattande auktoriserade bilskrotar, som tvingades skrota och avregistrera bilar gratis. Skrotbilar i Varberg klassas som miljöfarligt avfall, och ”Bilskrotningsförordningen” föreskriver i detalj vad, hur och när bilvraken skall transporters, tas emot, saneras , demonteras, sorteras, hanteras, lagerhållas och skickas vidare. En årlig inspektion utförs av ortens miljöavdelning för att tillse att lagarna följs. Det blev droppen för många gamla bilskrotar i Varberg. De tvingades lägga verktygen på hyllan, inte ens den låga lönsamheten kunde bevaras.

Bildemontering och bilskrot i Varberg ändrar inriktning

Men några bildemonteringar i Varberg, eller dess närhet, erbjuder fortfarande begagnade bildelar. Och genom den gemensamma bildelsmarknaden, som drivs av Bildelsbasen, har branschen tills vidare säkrat den nischen. Flera av bilskrotarna är certifierade genom svensk industris vedertagna kvalitetssystem (ISO 9000), som även innefattar lösningar av tänkbara miljöproblem. Den utvecklingen understryker ytterligare bilskrotars i Varberg ställning. Och genom en mycket framgångsrik process med fragmentering går utvecklingen mot en större koncentration av den lagstiftade bilåtervinningen. Allt fler bilskrotar minskar försäljningen av reservdelar, trots den stora efterfrågan av billiga bildelar. Däremot kommer självplockare att alltid finna lämpliga objekt, på grund av de helt oslagbara priserna. Med stigande råvarupriser kommer förskjutningen mot fragmentering att öka. Att, som i dag, vara lagenlig och återvinna 95 % av bilen, då 30 % går andra vägar, är väl något för en lagvrängare att tyda. Om någon bryr sig över huvud taget.

Mer om Varbergs kommun

Varberg är en tätort i mellersta Halland och centralort i Varbergs kommun, Hallands län, belägen vid Kattegatt ungefär mittemellan Göteborg i norr och Halmstad i söder. Källa Wikipedia.

Besök visit Varberg för att se vad man kan göra & uppleva i kommunen.

Mer om bilskrotning i Varberg och Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Varberg: Naturvårdsverket

Skrotning & bilrelaterade länkar i Varberg

Skrota husvagn Varberg

Defekta bilar Varberg

Bilverkstad Varberg

Skrotfirmor Varberg

Självplock bildelar Varberg

Ersättning för skrotbil i Varberg

Skrotbilar köpes Varberg

Skrotbilar hämtas Varberg

Vad kostar det att skrota en bil

Vad kostar det att skrota en bil

Vad kostar det att skrota en bil? Importörer och tillverkare av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som inte överstiger 3500 kg har producentansvaret för bilar. Producenterna har mottagningsställen där du kan lämna och skrota din bil kostnadsfritt. Det skall finnas mottagningsställen som längst 5 mil från din bostadsort eller i din kommun. Man kan ta kontakt med återförsäljaren av ett visst bilmärke eller kommunen för att hitta närmaste mottagningsställe. Saknas delar på skrotbilen har mottagningsstället rätt att begära ersättning för skrotningen av bilen. Vilket innebär att det oftast lönar sig att lämna skrotbilen till din lokala bilskrotare. Hos dom flesta bilskrotar i dom större kommunerna betalar dom när du lämnar in din skrotbil. Vissa erbjuder även att hämta din skrotbil gratis, då är det materialvärdet i skrotbilen som bekostar transporten till bilskroten.

Vi kan hämta din skrotbil gratis

Vi är ett registrerat bilbärgningsföretag som både hämtar och se till att din bil skrotas gratis. För att få bärga uttjänta fordon krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Klicka på länken som följer och läs om vårat tillstånd från Länsstyrelsen.

BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN

Hos oss får du alltid ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas. Om du vill får du även ett skrotintyg efter bilen har blivit avregistrerad. Under fordonstatus hos Transportstyrelsen kan man kontrollera om bilen blivit skrotad. Hämtningsområde som vi verkar i är från Kungsbacka till Munkedal.

För att få gratis hämtning krävs att skrotbilen inte saknar väsentliga reservdelar och att bilen finns i vårat hämtningsområde där vi hämtar gratis.

Vad kostar det att skrota en bil
Vad kostar det att skrota en bil, oftast är det kostnadsfritt att skrota bilen i Göteborg, vissa erbjuder att hämta din skrotbil gratis. Då är det materialvärdet i skrotbilen som bekostar bärgningen till bilskroten.

LÄS MER: Hämtning av bil för demontering och skrotning

Lycka till med skrotningen av din bil!

Med vänlig hälsning

Bilbärgning Gbg AB

Flytta skrotbilar

Flytta skrotbilar

För att flytta skrotbilar som har dumpats i naturen eller på en parkeringsplats, får kommunen göra. Även vanliga bilar som har parkerat på en lastplats, busshållplats, vid utfarter eller står olämpligt, trafikfarligt eller hindrar trafiken kan flyttas och omhändertas av kommunen. Om din skrotbil har flyttats av kommunen är det Polisen som du skall kontakta. Det är dom som kan ge dig uppgifter om vilken uppställningsplats fordonet har flyttats till. Kostnader som kommunen haft för bärgning och förvaring kommer du som ägare få betala innan du får ut fordonet från uppställningsplatsen. Informationen i denna artikel gäller Göteborgs stad.

Flytta skrotbilar
Vi flyttar skrotbilar i Göteborg gratis till skroten Tel 031-94 37 60

Kostnad när kommunen flyttat din skrotbil

Gäller Göteborgs stad. Om kommunen bara behöver flytta bilen en kortare sträcka t ex. om bilen står trafikfarligt, kostar det 1000 kr. Är det en skrotbil som bärgas till en uppställningsplats är kostnaden 1600 kr. Utöver bärgningskostnaden kostar det även 40 kr per dag att förvara bilen. Om bilen inte hämtas ut innan 90 dagar skriver kommunen över bilen på sig och flytta skrotbilar till bilskroten för ytterligare 1600 kr. Skulle bilen klassas som fordonsvrak, skrotar man bilen direkt och den bärgas raka vägen till skroten och då är kostnaden 2000 kr.

Vi hämtar din skrotbil gratis

Bilbärgning Gbg AB flytta skrotbilar gratis. Alla skrotbilar har ett viss värde, för att vi skall  kunna hämta din skrotbil gratis måste bilen vara komplett (det får inte saknas väsentliga delar så som t ex. motor, katalysator, växellåda). Det är materialvärdet i skrotbilen som bekostar transporten till bilskroten. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta skrotbilarKlicka här för att se Länsstyrelsens beslut

Skrotbilar hämtas gratis

I följande område hämtar vi skrotbilar i Göteborg, Mölndal, Kållered, Lindome, Kungsbacka, Onsala, Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Härryda, Partille, Lerum, Floda,  Sjövik, Gråbo, Angered, Agnesberg, Ale, Hisingen, Öckerö, Hönö, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil

Hämtning sker hemma hos dig och bärgas till en auktoriserad bilskrot.

Boka  gratis hämtning av skrotbil här och få trisslott av bärgaren!                                                Gäller när du bokar på hemsidan. www.bilskrotgbg.se

Boka gratis hämtning av skrotbil
Klicka här och boka gratis hämtning av skrotbil och få en trisslott av bärgaren.

LÄS MER: Vad händer med skrotbilarna på skroten

Flytta skrotbilar,  anmäla övergiven bil, övergiven bil på privat mark, Bortforsling av skrotbilar, får man ha skrotbilar på tomten, ta bort skrotbil

Skrotning av bil

Skrotning av bil

Den 1 juni 2007 är det nya regler som gäller vid skrotning av bil. Producentansvaret innebär att en fordonsägare skall kunna lämna och skrota bilen kostnadsfritt på ett mottagningsställe. Enligt gällande regler är producenterna skyldiga att se till att bilen skrotas. Saknas vitala delar på skrotbilen T ex. katalysator, motor, växellåda eller hjul kan mottagaren begära ersättning för att ta i mot skrotbilen.

Lämna till auktoriserad bilskrot

Du kan fortfarande lämna din skrotbil själv till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar (skrotar ut fordonet från transportstyrelsen) skrotbilen. Vilket är att föredra ekonomiskt för den som har tänkt att skrota sin bil. Dom flesta skrotar betalar en ersättning för kompletta bilar som inte saknar delar. Hur stor ersättning för skrotning av bil man får varierar från bilskrot till bilskrot. Många tar även bilar som inte är kompletta kostnadsfritt. Ring runt till skrotarna i ditt område och fråga. Även årsmodellen på skrotbilen kan vara avgörande, from. 1989 är det krav på katalysator i alla personbilar.  I katalysatorn finns det en ädelmetall (platina) som går till återvinning.

Alla säljer inte reservdelar utan en del sysslar enbart med bilåtervinning och då kan bilens vikt vara avgörande (större skrotbil = mer pengar).  Priset på järn är också en faktor, framförallt för dom som inte lever på att sälja begagnade reservdelar.  Många erbjuder även att hämta skrotbilen hemma hos dig gratis, oftast är  det då materialvärdet i skrotbilen som skall bekosta transporten till skroten.

Skrotning av bil
Skrotning av bil, skrotbilar hämtas gratis

Vad krävs när man skrotar bilen

1 Senaste utfärdade registreringsbevis del 2 (gula delen)

2 Giltig legitimation

3 Fullmakt från ägaren av bilen, om inte du är ägaren

Glöm inte att tömma din skrotbil på ägodelar och saker som inte är bilrelaterade innan du lämnar den till skroten.

Lycka till med skrotningen av din bil

LÄS MER: Miljöproplem med export av skrotbilar till Afrika

Skrota bilen

Skrota bilen

Skrota bilen, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i delar av Västra Götaland och delar av Bohuslän. Vi är ett bärgningsföretag som hämtar skrotbilar och utför bilbärgning med bärgningsbilar. Vi är ingen bilskrot Göteborg utan utför endast transporten till skroten. Alla skrotbilar som vi hämtar körs till Uffes bilskrot som är våran samarbetspartner och en auktoriserad bilskrot, det är han som avregistrerar fordonet från transportstyrelsen. För att få gratis hämtning krävs att skrotbilen är komplett d.v.s. att det inte saknas delar på bilen (spelar ingen roll om något är trasigt). Saknas väsentliga delar t ex. motor, växellåda, katalysator kan det bli kostnad när vi hämtar skrotbilen.

Ring 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar !

Skrota bilen
Skrota bilen och få gratis hämtning

Skrotbilar hämtas gratis

I följande område hämtar vi när ni skall skrota bilen

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Öckerö, Hönö, Partille, Lerum, Floda, Gråbo, Sjövik, Angered, Agnesberg, Ale, Hisingen, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Ljungskile, Orust, Tjörn, Uddevalla, Munkedal, Lysekil.

Skrotbilar hämtas gratis
Skrotbilar hämtas gratis i delar av Västra Götaland och delar av Bohuslän

LÄS MER: I Göteborg skrotas bilar med gratis hämtning

Skrota bilen ersättning
Skrota bilen ersättning, lämna skrotbilen själv och få betalt

Återvinnings krav bilskrot

Från och med 2015 gäller 95% återvinning av allt material i en skrotbil. Innan 2015 var det 85 %. Det krävs inte bara att man återvinner mer på varje bil, nyare bilar har mer olika material så som olika typer av plaster m.m. som är svårare att återvinna och som inte fanns på äldre bilar. Nyare bilar kräver också mer tid vid demontering.

Bilåtervinning Göteborg

Bilåtervinning Göteborg

Bilåtervinning Göteborg, Vi på Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar i Göteborg gratis för demontering.  Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning med skrot bilar. Det som behövs från dig som kund är registreringsbevis del 2 (gula delen) samt nycklar till bilen. Vi kan hämta utan nyckel men med nyckel underlättar bärgningen av bilen eftersom man oftast får ur rattlåset med nyckeln.

Ring 031-94 37 60 för gratis hämtning av din skrotbil !

Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

Bilåtervinning Göteborg, Vi på Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar i Göteborg gratis för demontering.  Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning med skrot bilar.
Bilåtervinning Göteborg, Vi på Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar i Göteborg gratis för demontering.  Har tillstånd  för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.

Vad händer med skrotbilen

När ni som kund har bokat hämtning hos oss kommer vi att hämta eran skrotbil. Oftast kan vi hämta den inom någon dag om det är akut. Vi bilåtervinning Göteborg samarbetar med en auktoriserad bilskrot och dom avregistrerar bilen från transportstyrelsen.

Hur mycket får man när man skrota bilen

Vid hämtning av skrotbilen får man inget betalt, skrotbilens värde betalar transporten till bilskroten. Skrotbilen måste vara komplett för att få gratis hämtning. Lämnar du däremot skrotbilen själv kan du få betalt för den. Hur mycket betalt du får för skrotbilen beror på om det finns original katalysator, årsmodell och stålpriset, stålpriset varierar från mån till mån.

Hur mycket betalt för skrotbilen beror på om det finns original katalysator, årsmodell och stålpriset, stålpriset varierar från mån till mån. Bäst är alltid att man ringer till Uffes bilskrot och hör hur mycket man får för bilen.
Hur mycket betalt för skrotbilen beror på om det finns original katalysator, årsmodell och stålpriset, stålpriset varierar från mån till mån.

Bilåtervinning Göteborg, Vi hämtar skrotbilar gratis för bilåtervinning. Numera går det inte att skrota bilen själv utan en auktoriserad aktör. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta skrotbilar.  Tel 031-94 37 60

LÄS MER: Hur går det till på en bildemontering

Bildemontering i Uddevalla

Bildemontering i Uddevalla

Vi är ingen bildemontering i Uddevalla, men hämtar skrotbilar i Uddevalla gratis för demontering.  Bilbärgning Gbg AB  säljer inga reservdelar utan transporterar enbart skrotbilar till skroten.  Är ni intresserade av begagnade bildelar i Uddevalla kan vi rekommendera Ängebackens Bildelar.

Ring 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar!

Vårt företag har tillstånd från Länsstyrelsen att skrota bilen med hämtning.   Om du kan köra eller frakta din skrotbil själv, kan du lämna någon skrot företag i följande område Uddevalla, Stenungsund, Ale, Agnesberg, Angered, Lerum, Stenkullen, Partille, Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Göteborg.

Bildemontering i Uddevalla
Bildemontering i Uddevalla, hämtar skrotbilar gratis för demontering.

Skrota din bil i Uddevalla
Gratis hämtning av skrot bil i Uddevalla

Bilskrotningens miljöpåverkan

 

Skrotbilen, som klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsoriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap om miljöfarliga produkter. Därför är ett stort antal av lagar, normer, föreskrifter och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, men där Bilskrotningsförordningen är tongivande. Som punkt ett är angivet att tillträdet till anläggningen skall vara lättillgänglig och kontrollerbart. Marken för uppställning av skrotbilar skall vara asfalterad eller på annat sätt hårdbelagd. Spill- och dagvatten från detta område skall bindas till en avskiljningsanordning för oljeavskiljning. Samma system skall gälla för verkstadsytan där dräneringsarbeten pågår. Även denna yta skall vara hårdbelagd så att spill inte kan tränga igenom. Platsen där dräneringsarbetet utföres skall utformas så att spill av vätskor inte kan rinna utanför området. De bilskrotar som demonterar detaljer för försäljning skall Upprätta en speciell plats för miljöriktig rengöring och hantering av dessa artiklar före mobil lagerhållning. Speciella låsbara förvaringstankar för bensin, diesel, kylvätska och dyl. skall finnas på brandsäker och markerad plats. Tydliga och markerade utrymningsdörrar skall finnas.

 

 

Dränering och demontering på bilskroten före fragmentering

 

Bilskrotning före fragmentering koncentreras till dränering av olika oljor, bensin, diesel och kylmedier. Demontering och lagerhållning av gummi, aluminium, startbatterier, katalysatorer och artiklar som bly eller andra lättåtkomliga artiklar som innehåller bly eller andra miljöfarliga ämnen.

Vi är ingen bildemontering i Uddevalla, men hämtar skrotbilar gratis för demontering. Har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta uttjänta fordon.