Höglandets Fordonsåtervinning AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontaktuppgifter: Höglandets Fordonsåtervinning AB, Nässja Norra Industriområde, 574 91 Vetlanda Tel 0383-122 22

Mer information om skrotning av bil i Jönköpings Län

Skrota bilen hos Höglandets Fordonsåtervinning AB

När det är dags att skrota bilen i Vetlanda bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Vetlanda som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Höglandets Fordonsåtervinning AB

Lämna skrotbilen för bilskrotning innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Vetlanda för avregistrering.

Fler bilskrotar i Jönköpings Län