SBR auktoriserade bildemonteringar i Stockholm. År 2007 utformade Naturvårdsverket en förordning till bilproducenterna. Ett riksomfattande nät av insamlingsställen för uttjänta fordon upp till 3.5 ton total vikt skulle bildas. Ingen ägare till en skrotbil skulle ha mer än 50 km till närmaste mottagningsställe. BIL Sweden blev ansvarig för den organisatoriska uppläggningen. Och de bilskrotar som ingick i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) måste ta emot bilen gratis, samt avregistrera den hos Transportstyrelsen.

Auktoriserade bilskrotar i Stockholm som ingår i SBR

Allbilskroten, Hökärrsvägen 101, 141 91 Huddinge, Tel 08-746 9000

Atracco Huddinge AB, Gamla Tullingeväg. 6, 141 44 Huddinge, Tel 08-711 2640

Bromma & B-kyrka Bilskrot AB, Okvistaväg. 11, 186 40 Vallentuna, Tel 08-986 655

Övriga bilskrotningsföretag fick inte sådana restriktioner. Men alla bilskrotningsföretag måste auktoriseras av Länsstyrelsen. 1/3 av dessa är bundna till SBR. Alla underordnas de hårda föreskrifter, som Naturvårdsverket definierar i ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”. Miljöförvaltningen har i uppgift att kontinuerligt kontrollera efterlevnaden.

Auktoriserade bilskrotar i Stockholm som ingår i SBR

Vidare ställdes ett återvinningskrav på 85 % av bilens vikt. Med Stena Recycling, som tongivande inom fragmentering och sortering, har man idag lyckats nå över 95 % . Detta har medfört att många bilskrotningsföretag betalar vid inlämningen av ett uttjänt fordon.

Alla auktoriserade bilskrotar & bildemonteringar i Sverige

Stockholm Län, Uppsala Län, Södermanland Län

Östergötland, Örebro Län, Jönköpings Län

Kronobergs Län, Kalmar Län, Gotland

Blekinge Län, Skåne Län, Hallands Län

Västra Götaland, Värmland, Västmanland

Dalarna, Gävleborgs Län, Västernorrland

Jämtland, Västerbotten, Norrbotten