Motala Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen.

Kontaktuppgifter: Motala Bildemontering, Torvsättersväg. 26, 591 52 Motala, Tel 0140-23 44 00

Mer information om Skrotning av bil i Östergötlands Län

Skrota bilen hos Motala Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Motala bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Motala som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Motala Bildemontering  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Motala Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Motala och avregistreras.

Information hos Motala kommun