Ett mottagningsbevis för skrotning av bil i Hässleholm skall ägaren av en uttjänt bil få av den auktoriserade bilskrot när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska skrota bilen i Hässleholm bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en skrotbil hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avförd ur Transportstyrelsens bilregister. Och bilen kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

Mottagningsbevis när man skrotar bilen i Hässleholm

Här ett exempel på hur ett mottagningskvitto för skrotning bil i Hässleholm kan se ut. Viktigt är att företagets uppgifter som exempelvis. organisations. nr. mm. är med.