Skrota bilen i Hässleholm innan den utgör ett direkt miljöproblem

Skrota bilen i Hässleholm innan den utgör ett direkt miljöproblem och orsakar ägaren onödiga utgifter. Miljöverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beskriver följderna av försummelse med uppställda eller dumpade skrotbilar. Myndigheternas bortforsling, uppställning och senare skrotning debiteras alltid ägaren.

Bildemonteringar i Hässleholm som tar emot uttjänta bilar

Hässleholm Bilskrot AB

Ekonex Bildemontering

Fler bilskrotar i Skåne Län

Tjäna upp till 6000 kr för din skrotbil

Beskrivning hur man får bästa ersättningen när man skrotar sin bil. Med eget arbete kan man tjäna 6000 kr eller mer. Klicka på länken nedanför.

Tjäna mer pengar på skrotbilen

Skrota bilen hos en auktoriserad bilskrot i Hässleholm

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna den till bilskrot i Hässleholm för att skrota bilen i Hässleholm.

Vad säger lagen om en uttjänt bil i Hässleholm

Enligt miljöbalken är bilägaren ansvarig för bilen tills den är avregistrerad. Många av Sveriges över 320 bilskrotar hämtar uttjänta bilar gratis samt avregistrerar dessa hos Transportstyrelsen. Vissa av Hässleholms skrotningsföretag sysslar med försäljning av begagnade bildelar och återvinning, som idag överstiger 95 % av skrotbilens vikt. Genom denna process har den uttjänta bilen fått ett väsentligt högre värde, som kommer ägaren till del när man skrotar bilen i Hässleholm.

Mer information om skrotning av bilar Skåne Län

Papper som behövs vid skrotning av bil i Hässleholm

Senast utfärdade registreringbevis del 2.

Giltig legitimation.

Fullmakt om du inte är ägare av bilen eller om den ägs av ett dödsbo.

Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.

Beställ nytt registrerings bevis här!

Klicka här om fullmakt behövs!

Det här får man av den auktoriserade bilskroten

Det man får av bilskroten är ett skriftligt intyg (mottagningsbevis) att just den skroten mottagit bilen. Man skall även begära skrotintyg för att försäkra sig om att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen och inte kommer ut i trafik igen.

Skrotning & bilrelaterade länkar i Hässleholm

Skrota husvagn Hässleholm

Defekta bilar Hässleholm

Bilverkstad Hässleholm

Skrotfirmor Hässleholm

Självplock bildelar Hässleholm

Ersättning för skrotbil i Hässleholm

Skrotbilar köpes Hässleholm

Skrotbilar hämtas Hässleholm

Bilåtervinning Hässleholm