Avregistrera bil

Avregistrera bil. Som siste ägare till bilen skall du kunna lämna in den kostnadsfritt till producenterna för bilar eller till en auktoriserad bilskrot. Har du en bil som du vet att du inte kommer att ta ut i trafik igen, bör du kontakta en godkänd bilskrot för att få den avregistrerad omgående. För att begränsa uttjänta fordons miljöpåverkan, krävs en snabb hantering av skrotprocessen. När du lämnar  bilen, skall du få ett skrotningsintyg som utgör ett villkor att den uttjänta bilen blir avregistrerad från bilregistret hos transportstyrelsen. Uttjänta fordon som hanteras årligen i Eu är mellan 8-9 miljoner ton som måste hanteras på ett miljöriktigt sätt. För att vara säker på att skrotbilen kasseras utan fara för miljön, skall man anlita företag som är godkända och auktoriserade från Länsstyrelsen.

Avregistrera bil, Som siste ägare till bilen till bilen skall du kunna lämna in den kostnadsfritt till producenternas mottagningsställe eller till en auktoriserad bilskrot.
Avregistrera bil. Som siste ägare till bilen skall du kunna lämna in den kostnadsfritt till producenternas mottagningsställe eller till en auktoriserad bilskrot. Skrota bilen Göteborg och få bra betalt för bilen istället.
I Göteborg har www.bilskrotgbg.se en tjänst där dom erbjuder gratis hämtning av skrotbilen till en auktoriserad bilskrot.

Att tänka på inför skrotning av bil

1 Senaste utfärdade registreringsbevis del 2 (gula delen).                                                            Hittar du inte registreringsbeviset. Beställ nytt registreringsbevis här.

2 Giltig legitimation.

3 Fullmakt från ägaren av bilen, om inte du är ägaren. Är det ett dödsbo behövs fullmakt också.

Ladda ner fullmakt här.

Glöm inte att tömma din skrotbil  på ägodelar innan du lämnar den till skroten.

Behövs hämtning av fordonet, kontakta bilskrotgbg.se för gratis upphämtning av skrotbilen.