Sälja obesiktad bil

Många funderar på hur de skall kunna sälja obesiktad bil. En obesiktad bil har automatiskt fått körförbud. Och det betyder att den inte får framföras på allmänna vägar trots att den är trafikförsäkrad. Enbart körning till bilbesiktning är tillåtet. Frånsett detta kan det finnas större värde i bilen än det, som eventuellt erbjudes av någon bilskrot.

Sälja obesiktad bil

Bilbärgning Gbg AB betalar om ni skall sälja obesiktad bil som är nyare än 2006. Besök vår hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot. vi har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.
Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

LÄS MER Bra skrotningsföretag i Göteborg

För att kunna sälja krävs en värdering av den begagnade bilen. Har fordonet nyligen genomgått en inte godkänd besiktning kan protokollet tjänstgöra som en godtagbar varudeklaration. En köpare kan via protokollet och en okulärbesiktning bedöma kostnaden för eventuella reparationer. Efter kontroll av marknadsvärdet för godkänd motsvarighet kan en skälig köpeskilling erbjudas. Problemet är att körförbud råder och att anlita dyr bärgning för värdering av bilen lär inte vara lönsamt. Det kan i vissa fall vara fördelaktigt att köra bilen till besiktning om senaste tillfället inte kan beskriva bilens kondition.

Försök värdera och sälja obesiktad bil

Saknas förutsättningar för en objektiv värdering finns företag som kan köpa din bil digitalt. Ett sådant företag ställer krav på säljaren att redovisa för bilens kondition med eventuella brister kompletterat med fotografier. Köparen hämtar normalt bilen gratis med bärgare. Men vid hämtningstillfället granskas bilen efter säljarens inlämnade uppgifter. Stämmer dessa är köpet ett faktum. Om inte kan inte säljaren räkna med någon försäljning. En seriös köpare undviker allt prutningsförfarande på plats. En självskriven tumregel är att en obesiktad bil, som har högre reparationskostnad än bilens faktiska värde borde skrotas.

LÄS MER: Bilskrot i Göteborg när man skrotar bilen

Att en ägare vill sälja obesiktad bil och erhålla en viss köpeskilling är förståeligt. Är kostnaden högre än bilvärdet lär det vara en omöjlighet att sälja bilen för återinförande i trafiken. Men det finns en möjlighet kvar. Kanske finns det någon komponent som kan återanvändas. Här finns dock hård konkurrens från Bildelsbasen, Laga, Märkesdemo och utländska företag, som erbjuder nya komponenter till vrakpriser, så även detta alternativ kan vara svårt att utnyttja vid försök att sälja obesiktad bil.

LÄS MER: Värdera bil gratis hos bilpriser.se