Skroten Hisingen

Skroten Hisingen

Hämtning av skrotbilar till skroten Hisingen, vi hjälper dig med skrotningen av bilen hämtar skrotbilen gratis om bilen är komplett (dvs. att det inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad, ring för mer info. Tel 031-94 37 60.

Hämtningen sker med bärgningsbil och du får ett mottagningsbevis av bärgaren där det står att bilen skall skrotas. Det du behöver ha är det senaste registreringsbeviset del 2 (den gula delen).

Vi innehar Fskatt, Transportförsäkring och tillstånd av Länsstyrelsen att hämta Bilskrot Göteborg till skroten Hisingen

Skroten Hisingen
En hämtning till skroten Hisingen
Bilskrot Göteborg
Hämtning av husvagn till bilskrot Göteborg för skrotning

 

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot Göteborg/farligt avfall

En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller miljöfarliga komponenter som t ex kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är t ex tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är bilarnas elektriska komponenter, HA-oljor i däck, olika metaller och plaster, glas, bilbatterier samt batterisyror.

Skrota bilen hos en bilskrot Göteborg innan du gör dig skyldig till miljöbrott

Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka människors hälsa och miljön. En bilägare kan åtalas för miljöbrott oavsett om bilen står på egen, annans eller på allmän mark så skrota bilen Göteborg. Det är också ett miljöbrott att förvara en uttjänt bil på t ex den egna tomten på ett sätt som strider mot miljöbalkens bestämmelser.

Producentansvar

Vad omfattas av producentansvaret. Detta ansvar innebär att producenten är skyldig att kostnadsfritt ta emot egentillverkade eller importerade bilar som registrerats för första gången efter den 31 december 1997. Men om bilen saknar ekonomiskt värdefulla delar eller i betydande omfattning utrustats med delar från annan än producenten som knappast kan återanvändas eller återvinnas, kan producenten kräva ersättning. Men efter den 1 januari 2007 ska alla bilar kunna lämnas gratis till en producent.

Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota bilen hos en auktoriserad bilskrotning

Det är viktigt att bilen lämnas till skroten Hisingen en auktoriserad bilskrot Göteborg, för om inte avregistreringen går korrekt till kan siste ägaren kvarstå som ägare med kostnader och andra obehagliga besvär som följd. Vid avregistrering erhåller aktuell ägare återbäring av vägskatten. Vidare åtager bilskrotaren att påbörja skrotningsprocessen som innefattar ett lagkrav på att återvinningsgraden skall från 2002 vara minst 85 % och från år 2015 vara minst 95%Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota hos en auktoriserad bilskrotning. Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skroten Hisingen, gratis hämtning av skrotbilar. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar Tel 031-94 37 60