Förolämpade kineser

Förolämpade kineser

Förolämpade kineser. För någon tid sedan visades ett inslag som skulle vara ett satiriskt nummer av en avvisning. Från ett hotell i Stockholm som drabbade kinesiska turister. Upprinnelsen var en missuppfattad bokningstid som ledde till att polisen tillkallades och turisterna kastades ut enligt svensk sedvänja. Detta kunde ju i och för sig duga till ett kul inslag på tv-skärmen. Men det gjorde det inte. Någon hade väl hört att någon kines vid något tillfälle hade gjort avskräde på en olämplig plats.

Detta tillsammans med vräkningen skulle utgöra en smaskande lördagsunderhållning på TV om rätta ord och bilder lades ut. De flesta har nog sett inslaget och gjort sina egna bedömningar. Att se människor släpas iväg medan de hjärtskärande ropar efter hjälp är naturligtvis skitkul för några producenter. Kanske inte lika kul för tittare med rätt- känsla. Det skulle komma mer av tvivelaktig satir.

LÄS MER: Laga defekta bilar för miljön skull

I en förbudsskylt sitter en kines hukande och bajsande i stora lass. Förbudsskylten visas upphängt utanför kungliga slottet. Bilden visas om och om igen med förtydligande röst. Som förklarar vad som är  acceptabelt och inte för en kines. Är detta satir?  Kineserna tycker inte det och på den kinesiska ambassaden rasar man och kräver en offentlig ursäkt av ansvarig utgivare. Efter hårda påtryckning med hot om kinesiska påföljder kommer då det första försöket. 

I korthet kan man tolka det som att ansvarig utgivare uttrycker ursäkt till de som inte förstår skämt. Nu tar det fyr på kinesiska ambassaden i Göteborg och hoten stiger ytterligare. Lämnas inte en godtagbar ursäkt skall påföljder vidtagas mot landet. Det resulterar i att personen som framförde satiren i TV träder fram och ber om en knapphändig ursäkt. Av den mindre informationen som givits kommer inte det här att räcka.  Kina känner sig totalt förolämpade av svensk TV. Tillbaka till frågan om satir. Det är fullkomligt klart att det fria ordet gäller för alla. Och det måste alla värna om.

Förolämpade kineser. För någon tid sedan visades ett inslag som skulle vara ett satiriskt nummer av en avvisning från ett hotell i Stockholm som drabbade kinesiska turister.
Förolämpade kineser. För någon tid sedan visades ett inslag som skulle vara ett satiriskt nummer av en avvisning från ett hotell i Stockholm som drabbade kinesiska turister.

Men får man använda det genom att förolämpa andra människor på det grövsta. Även om några tycker att det är skitkul. Det drabbar ju några andra än dem själva och i det här fallet folkslaget som är tecknat på ett förnedrande sätt i förbudsskylten. Förmodligen måste UD träda in och försöka släcka den uppkomna branden.

LÄS MER: Elbilen är den verkligen så miljövänlig som alla säger