Gäresta Bildelar AB

Gäresta Bildelar AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen som tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

I Gäresta Bildelar AB demonteringshall avskiljs allt miljöfarligt avfall såsom oljor, drivmedel, kylvätska, batterier, airbags, ac-anläggningar m.m. Vid demonteringen tas säljbara delar tillvara, dataregistreras och läggs in på lager. Aluminium, kablage, koppar, plast, rutor m.m. plockas bort och sorteras i olika containers. Efter demontering pressas bilen ihop till ett paket som inte är större än en resväska.

Kontaktuppgifter: Gäresta Bildelar AB, Gärestads bygat. 5, 372 97 Ronneby, Tel 0457-360 34

Mer information om skrotning av bilar i Blekinge Län

Skrota bilen hos Gäresta Bildelar AB

När det är dags att skrota bilen i Ronneby bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Gäresta Bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Gäresta Bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ronneby för avregistrering.

Fler bilskrotar i Blekinge Län

Lörby Bildemontering

Lörby Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontaktuppgifter: Lörby Bildemontering, Lörbyvägen, 294 94 Sölvesborg, Tel 0456-506 45

Mer information om skrotning av bilar i Blekinge Län

Skrota bilen hos Lörby Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Sölvesborg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Lörby Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Lörby Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Sölvesborg för avregistrering.

Fler bilskrotar i Blekinge Län

Mixi Bilskrot

Mixi Bilskrot är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

När du lämnar skrotbilar till företaget får du ersättning. Betalning gäller kompletta fordon. Saknas delar som är vitala t. ex. motor, växellåda eller katalysator minskar ersättningen.

Kontaktuppgifter: Mixi Bilskrot, Norremarksvägen, 294 92 Sölvesborg, 0456-543 71

Mer information om skrotning av bilar i Blekinge Län

Skrota bilen hos Mixi Bilskrot

När det är dags att skrota bilen i Sölvesborg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Mixi Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Mixi Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Sölvesborg för avregistrering.

Fler bilskrotar i Blekinge Län

Karlskrona Bilpress

Karlskrona Bilpress AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontaktuppgifter: Karlskrona Bilpress AB, Tennväg. 7, 371 50 Karlskrona, Tel 0455-263 42

Mer information om skrotning av bilar i Blekinge Län

Skrota bilen hos Karlskrona Bilpress AB

När det är dags att skrota bilen i Karlskrona bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Karlskrona Bilpress AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Karlskrona Bilpress AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Karlskrona för avregistrering.

Fler bilskrotar i Blekinge Län

Bilskrotar & bildemontering i Blekinge Län

Naturvårdsverket har lämnat direktiv till bilproducenter att skapa en organisation för insamling och återvinning av skrotbilar upp till 3,5 ton totalvikt. Vidare ställs krav till Länsstyrelsen. För att bedriva bildemontering måste företagen få auktorisation från Länsstyrelsen. De uttjänta bilarna klassas av Naturvårdsverket som miljöfarligt avfall. Detta betyder att ingen hantering och transport av skrotbilar får göras utan tillstånd. Miljövårdsverket förordades att ansvara för tillsyn och inspektion.

Ett antal bilskrotar och bildemonteringar i Blekinge Län

Karlskrona Bilpress AB, Tennväg. 7, 371 50 Karlskrona, 0455-263 42

Mixi Bilskrot, Norremarksvägen, 294 92 Sölvesborg, 0456-543 71

Lörby Bildemontering, Lörbyvägen, 294 94 Sölvesborg, 0456-506 45

Gäresta Bildelar AB, Gärestads bygat. 5, 372 97 Ronneby, 0457-360 34

Olofströms Däck & Bildemontering HB, Ekhagsväg. 2, 293 40 Olofström, 0454-487 32

Företag som arbetar med bilskrotning har tillstånd från Länsstyrelsen.

Bilskrotar & bildemontering i Blekinge Län som tar hand om uttjänta bilar för skrotning.

Bilskrotar & bildemontering i Blekinge Län som tar hand om uttjänta bilar för skrotning.

Producentansvar innebär kostnadsfri skrotning sedan 2007

”Förordning om producentansvar” SFS 2007/185 föreskriver bland annat att auktoriserade bilskrotar eller mottagningsställen skall bildas med max avstånd av 5 mil från kund. Vidare skall utsedd bildemontering ta emot och skrota bilen gratis. Ingen skrotningsaktivitet får utföras utan behörighet. Ett mål på återvinning sattes till 85 %. Genom ”Bilskrotningsförordningen” SFS 2007/186 får de auktoriserade skrotarna mycket hårda föreskrifter om sanering, hantering och lagerhållning av de miljöfarliga avfallen. Och de hårda förutsättningarna har underlättat utvecklingen av återvinning. Idag har man nått över 95 %, med Stena som det tongivande fragmenteringsföretaget. Utvecklingen pekar mot en större grad återvinning. Men fortfarande säljs begagnade bildelar från de auktoriserade bilskrotarna. Många förmedlas genom Bildelbasen, Laga, MärkesDemo.

Mer information om skrotning av bilar i Blekinge Län

Alla auktoriserade bilskrotar & bildemonteringar i Sverige

Stockholm LänUppsala LänSödermanland Län

ÖstergötlandÖrebro LänJönköpings Län

Kronobergs LänKalmar LänGotland

Blekinge LänSkåne LänHallands Län

Västra GötalandVärmlandVästmanland

DalarnaGävleborgs LänVästernorrland

JämtlandVästerbottenNorrbotten

Bilskrotar & bildemontering på Gotland

Naturvårdsverket har lämnat direktiv till bilproducenter att skapa en organisation för insamling och återvinning av skrotbilar upp till 3,5 ton totalvikt. Vidare ställs krav till Länsstyrelsen. För att bedriva bildemontering måste företagen få auktorisation från Länsstyrelsen. De uttjänta bilarna klassas av Naturvårdsverket som miljöfarligt avfall. Detta betyder att ingen hantering och transport av skrotbilar får göras utan tillstånd. Miljövårdsverket förordades att ansvara för tillsyn och inspektion.

Ett antal bilskrotar och bildemonteringar på Gotland

Bro Bilskrot AB, Bro Ekes 200, 621 73 Visby, 0498-272 722

Skrotfrag Visby Broväg. 30, 621 41 Visby, 0498-212 850

Gotlands Bildemontering, Buffle, 622 48 Romakloster, 0485-560 60

Företag som arbetar med bilskrotning har tillstånd från Länsstyrelsen.

Bilskrotar & bildemontering i Gotland som tar hand om uttjänta bilar för skrotning.

Bilskrotar & bildemontering i Gotland som tar hand om uttjänta bilar för skrotning.

Producentansvar innebär kostnadsfri skrotning sedan 2007

”Förordning om producentansvar” SFS 2007/185 föreskriver bland annat att auktoriserade bilskrotar eller mottagningsställen skall bildas med max avstånd av 5 mil från kund. Vidare skall utsedd bildemontering ta emot och skrota bilen gratis. Ingen skrotningsaktivitet får utföras utan behörighet. Ett mål på återvinning sattes till 85 %. Genom ”Bilskrotningsförordningen” SFS 2007/186 får de auktoriserade skrotarna mycket hårda föreskrifter om sanering, hantering och lagerhållning av de miljöfarliga avfallen. Och de hårda förutsättningarna har underlättat utvecklingen av återvinning. Idag har man nått över 95 %, med Stena som det tongivande fragmenteringsföretaget. Utvecklingen pekar mot en större grad återvinning. Men fortfarande säljs begagnade bildelar från de auktoriserade bilskrotarna. Många förmedlas genom Bildelbasen, Laga, MärkesDemo.

Mer information om skrotning av bilar på Gotland

Alla auktoriserade bilskrotar & bildemonteringar i Sverige

Stockholm LänUppsala LänSödermanland Län

ÖstergötlandÖrebro LänJönköpings Län

Kronobergs LänKalmar LänGotland

Blekinge LänSkåne LänHallands Län

Västra GötalandVärmlandVästmanland

DalarnaGävleborgs LänVästernorrland

JämtlandVästerbottenNorrbotten

Skrotfrag Visby

Skrotfrag Visby är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Företaget demonterar och återvinner vi metall, bilar och järnskrot ur miljövänlig synpunkt.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag Visby, Broväg. 30, 621 41 Visby, Tel 0498-212 850

Mer information om skrotning av bilar på Gotland

Mer information om skrotbilarGotlands kommun

Skrota bilen hos Skrotfrag Visby

När det är dags att skrota bilen i Visby bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Visby innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Visby innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Visby för avregistrering.

Fler Bilskrotar Gotlands Län

Gotlands Bildemontering

Gotlands Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontaktuppgifter: Gotlands Bildemontering, Buffle, 622 48 Romakloster, 0485-560 60

Information om skrotning av bilar på Gotland

Mer information om skrotbilar hos Gotlands kommun

Lämna skrotbilen till Gotlands Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Gotlands Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Fler bilskrotar i Romakloster och bilskrotar Gotlands Län

Bro Bilskrot

Bro Bilskrot AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontaktuppgifter: Bro Bilskrot AB, Bro Ekes 200, 621 73 Visby, Tel 0498-272 722

Information om skrotning av bilar på Gotland

Mer information om skrotbilar hos Gotlands kommun

Skrota bilen hos Bro Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Visby bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bro Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Bro Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Visby för avregistrering.

Fler bilskrotar i Gotlands Län

Skrotfrag i Oskarshamn

Skrotfrag i Oskarshamn är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Företaget demonterar och återvinner vi metall, bilar och järnskrot ur miljövänlig synpunkt.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag i Oskarshamn, Tillfarten 6, 572 93 Oskarshamn, Tel 0491-780330

Mer information om skrotning av bilar i Kalmar Län

Skrota bilen hos Skrotfrag i Oskarshamn

När det är dags att skrota bilen i Oskarshamn bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Oskarshamn innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Oskarshamn innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Oskarshamn för avregistrering.

Fler bilskrotar i Kalmar Län