Bilskrot Varekil

Bilskrot Varekil. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Varekil. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Varekil

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Uffes Bilskrot

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Varekil

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Transportstyrelsen: Avregistrering och Skrotning

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Varekil: Naturvårdsverket

Mer om Varekil

Varekil är en tätort i Orusts kommun och är belägen 14 km söder om kommunens centralort Henån och 17 km norr om Stenungsund.
Orten utvecklades till en handelsplats från slutet av 1800-talet. År 1912 blev den tingsplats för Orusts och Tjörns tingslag, men 1962 centraliserades all tingsverksamhet till Stenungsund.
Källa Wikipedia.