Bilskrot Stenkullen

Bilskrot Stenkullen. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Stenkullen. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Stenkullen

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Skrotfrag Stenkullen

Anlita alltid godkänd bilskrot i Stenkullen

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Stenkullen. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Stenkullen som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Stenkullen

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Stenkullen: Naturvårdsverket

Mer om Stenkullen

Stenkullen är ett stationssamhälle intill Säveån och en bebyggelse i tätorten Lerum i Lerums kommun.

Historia

Bruks- och industritraditionen har varit levande i Stenkullen sedan sent 1700-tal, då man här såg möjligheten i Säveåns strömmar. På 1790-talet anlades Gamlebo Kullens bomullsspinneri – Sveriges första mekaniska bomullsspinneri.
Källa Wikipedia.

Under senare delen av 1800-talet växte samhället längs riksvägen mellan Stockholm och Göteborg, vid Säveån och den för tiden nya västra stambanan. Hillefors grynkvarn, Hedefors bruk och Britanniafabriken bildades alla under den tiden.