Bilskrot Skepplanda

Bilskrot Skepplanda. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Skepplanda. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Skepplanda

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Redox Bilfarm AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Skepplanda

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Skepplanda. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Skepplanda som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Skepplanda

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Skepplanda: Naturvårdsverket

Mer om Skepplanda

Skepplanda är en tätort i Ale kommun och kyrkbyn i Skepplanda socken. Orten ligger mellan Göteborg och Trollhättan, cirka 3,5 mil nordost om Göteborg. Namnet Skepplanda förekommer för första gången i formen av Skiplanda sogn på 1400-talet. Namnets fornsvenska förled innehåller ord för ”skepp” och syftar på virkestäkt till fartyg.
Källa Wikipedia.