Bilskrot Örkelljunga

Bilskrot i Örkelljunga avregistrerar din skrotbil

Bilskrot Örkelljunga. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Örkelljunga. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinns över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Skrot som betalar bättre än alla bilskrotar i Örkelljunga

Sjuntorps Biltjänst i Vänersborg betalar bäst i hela Sverige för skrotbilar. Företaget betalar 4000 kr när man skrotar en bil som är komplett med original katalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med original katalysator, oavsett skick. Företaget välkomnar kunder från Örkelljunga

Kontaktuppgifter: Sjuntorp Biltjänst, Herman Kreftings gat. 5, 462 56 Vänersborg, 073-647 8501

Auktoriserade skrotföretag i Örkelljunga

M L Bilskrot

Anlita alltid godkänd bilskrot i Örkelljunga

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Örkelljunga. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret).

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Örkelljunga

Enbart bilskrot i Örkelljunga som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Fler bilskrotar i Skåne Län

Mer information om skrotbilar hos Örkelljungas kommun

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Örkelljunga: Naturvårdsverket

Bildemontering och bilskrotning i Örkelljunga

Bildemontering och bilskrotning betyder samma sak. Några företag skruvar bort samt lagerför delar och komponenter för återanvändning som begagnade bildelar. Andra är helt inriktade på återvinning. De skruvar bort och sorterar komponenter som inte får finnas i skrotbilen vid fragmentering.(se ”Stena Recyclig” på YouTube och se ”Så fungerarar en fragmenteringsanläggning”) Exempel är däck, batterier, viss elektronik samt delar innehållande miljöfarligt avfall som kvicksilver. Alla auktoriserade bildemonteringsföretag sanerar uttjänta bilar enligt ”Bilskrotningsförordningen” innan nedmonteringen börjar. Vissa bilskrotar i Varberg erbjuder självplock. Det betyder att kunden själv måste skruva loss den delen som skall köpas.

Mer om Örkelljunga kommun

Örkelljunga är en tätort som är centralort i Örkelljunga kommun i Skåne län, belägen vid motorvägen E4.

Örkelljunga är kyrkbyn i Örkelljunga socken och här ligger Örkelljunga kyrka. En del av tätorten ligger dock i Rya socken. Källa Wikipedia.

De 10 bästa sevärdheterna i Örkelljunga Kommun