Bilskrot Kopparberg

Bilskrot Kopparberg. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Kopparberg. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %. Tips på bilskrot som betalar bäst för skrotbilar i Sverige!

Bilskrot som betalar 2500 kr ersättningen för skrotbilar

Ersättningen som Uffes bilskrot på Orust betalar för en skrotbil är förmodligen bäst i Sverige. Företaget betalar 2500 kr för en komplett bil med originalkatalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med originalkatalysator, oavsett skick. Företaget välkomnar kunder från Kopparberg. Uffes bilskrot erbjuder även hämtning. Saknas delar på bilen, ring för mer information.

Kontakta: Uffes bilskrot, Tel 0304-47 476, Tel 0704-86 30 30, Övre Hoga 124, 472 96 Varekil

Uffes Bilskrot

Auktoriserade skrotföretag i Kopparberg

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Ljusnarsbergs Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Kopparberg

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Kopparberg. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från 
vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Kopparberg som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Kopparberg

Fler bilskrotar i Örebro Län

Mer om bilskrotning i Kopparberg och Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Kopparberg: Naturvårdsverket

Mer information om Kopparberg

Kopparberg är en tätort i Västmanland samt centralort i Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Till tätorten räknas även det intilliggande Bångbro. Orten är belägen vid riksväg 63.
Namnet Kopparberg kommer av att trakten bosattes i anslutning till kopparfyndigheter som Mårten Finne från Löa fann år 1624.
Källa Wikipedia