Bilskrot Hjo

Bilskrot Hjo. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Hjo. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Bilskrot som betalar bättre än alla skrotar i Hjo

Sjuntorps Biltjänst i Vänersborg betalar bäst i hela Sverige när man ska skrota en bil. Företaget betalar 4 000 kr för en komplett bil med original katalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med original katalysator, oavsett skick. Sjuntorps Biltjänst erbjuder även försäljning av begagnade bildelar och hämtning av din skrotbil. Företaget välkomnar kunder från Hjo. Saknas delar på bilen, ring för mer information.

Kontaktuppgifter: Sjuntorp Biltjänst, Herman Kreftings gat. 5, 462 56 Vänersborg, 073-647 8501

Auktoriserade skrotföretag i Hjo

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Blikstorps Bilskrot AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Hjo

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Hjo. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Hjo som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Hjo

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Hjo: Naturvårdsverket

Mer om Hjo kommun

Hjo är en tätort i Västergötland samt centralort i Hjo kommun, Västra Götalands län, belägen vid Vätterns västra strand.
Källa Wikipedia.

Besök visit Hjo för att se vad kommunen har att erbjuda.