AAA Bildemontering Skutskär AB

AAA Bildemontering Skutskär AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Skutskär

När du lämnar din bil till AAA Bildemontering Skutskär AB så kommer den till ett bilåtervinnings företag som är både Auktoriserat av Länsstyrelsen och Certifierat enligt Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Företaget återvinner din bil! Vi ser till att din bil tas omhand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt.​​​​​​​

Kontaktuppgifter: AAA Bildemontering Skutskär AB, Myrhagsgat. 10, 814 40 Skutskär, Tel 026-791 00

Information om skrotning av bilar i Gävleborgs Län

Skrota bilen hos AAA Bildemontering Skutskär AB

När det är dags att skrota bilen i Gävle bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till AAA Bildemontering Skutskär AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till AAA Bildemontering Skutskär AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Gävle för avregistrering.